Spotkanie zorganizowało Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele SN, stowarzyszeń sędziowskich jak Iustitia, a także eksperci OBWE i naukowcy, do których rozesłano zaproszenia.

Spotkanie było tylko dla zaproszonych osób, a jak powiedział „Rzeczpospolitej” sędzia i rzecznik SN Aleksander Stępkowski, było ich ok. 20 i byli informowani przez przedstawicieli SN (I prezes Małgorzaty Manowskiej nie było) o realiach procedury dyscyplinarnej.

Czytaj więcej

Startuje sędziowski okrągły stół. Program poufny, a miejsce tylko dla zaproszonych

Żadnej formalnej konkluzji jednak nie podjęto, nie zaplanowano też kontynuacji tego spotkania i tematu.

– Ale gdyby organizatorzy tego spotkania organizowali kolejne, to weźmiemy w nich udział, bo zawsze warto rozmawiać, spotykać się – mówi sędzia Stępkowski.

Na spotkaniu był też Wiesław Kozielewicz, prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN, który powiedział "Rzeczpospolitej", że będzie uczestniczył w każdej inicjatywie, która daje nadzieję na rozwiązanie sporu w SN. Inni zaproszeni sędziowie SN ze starego nadania odmówili w nim udziału.