Czy przedstawiciele SN zamierzają wziąć udział w spotkaniu o sądownictwie organizowanej przez OBWE?

Rzeczywiście ODIHR skierował do pierwszej prezes SN propozycję wzięcia udziału w takiej debacie. Propozycja spotkała się z życzliwym przyjęciem zarówno prof. Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes SN, jak i prezes IKN Joanny Lemańskiej.

Czytaj więcej

Odsiecz dla polskich sądów od OBWE. Będzie okrągły stół

Jeżeli tak, kto będzie uczestniczył z ramienia SN?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco. Organizatorem debaty jest ODIHR i to on będzie decydował o zaproszeniach. Przypuszczam, że pierwsza prezes może poprosić niektórych sędziów SN o udział w spotkaniu, to jednak nie wyklucza innych jeszcze osób, w tym sędziów SN których ODIHR zaprosi bezpośrednio, bez pośrednictwa pierwszej prezes.

Czy spotkanie może mieć wpływ na wygaszanie sporu ustrojowego w Polsce?

Oczekiwania pierwszej prezes SN nie są wielkie. Stara się jednak wykorzystać każdą okazję do dialogu. Gołym okiem widać, że środowiska kontestujące zmiany w wymiarze sprawiedliwości nie są zainteresowane kompromisem, ale liczą, że poprzez eskalację konfliktu i destabilizację doprowadzą do siłowych rozwiązań politycznych, które będą im odpowiadały.