IOZ odroczyła wydanie uchwały w tej sprawie. Prokuratura chce postawić Tulei zarzuty bezprawnego rozpowszechniania informacji ze śledztwa. Sędzia trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, gdyż – jak tłumaczy – jego immunitet uchylił organ, który nie jest sądem (immunitet uchylała mu Izba Dyscyplinarna). Ta nieistniejąca izba orzekała też już ws. zgody na zatrzymanie i doprowadzenie sędziego do prokuratury. W pierwszej instancji decyzja ID była odmowna – wydał ją szefujący ID Adam Roch (obecnie jest w Izbie Karnej SN).

Teraz sprawa jest w IOZ. W czwartek przystąpiła do jej rozpoznania. Obecny na sali rozpraw prokurator Franciszek Michera (do niedawna był adwokatem) żądał, by postępowanie było niejawne, ale sąd na to nie przystał. Ostatecznie – z uwagi na zawiłość sprawy – odroczono ogłoszenie uchwały. Może ona tylko dotyczyć zgody na zatrzymanie lub też ocenić, czy decyzja Izby Dyscyplinarnej ws. samego immunitetu sędziowskiego Igora Tulei jest wiążąca.

W składzie SN zasiadają sędziowie powołani tymczasowo do Izby Odpowiedzialności Zawodowej (przewodniczącym składu jest sędzia Wiesław Kozielewicz, prezes IOZ). Orzekają też sędziowie Małgorzata Wąsek-Wiaderek oraz Dariusz Kala.

Sygnatura akt: II ZIZ 4/22