Projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych jest na kolejnym etapie prac legislacyjnych w Rządowym Centrum Legislacji. Dotyczy biegłych. Obowiązujące regulacje o przetwarzaniu danych osobowych biegłych sądowych zawartych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS) są podstawą do ich przetwarzania jedynie w zakresie udostępnionym na stronach internetowych sądów.

W celu zamieszczenia w rejestrze szerszego katalogu danych osobowych niezbędne jest dokonanie zmian legislacyjnych. Określona będzie forma prowadzenia rejestru i rola prezesów sądów okręgowych w prowadzeniu listy biegłych w systemie teleinformatycznym.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe

Czytaj więcej

Biegły z listy na jedno kliknięcie