Jak sędzia Żurek chce przywrócić praworządność?

Jesteśmy gotowi

Były rzecznik KRS jest spokojny „że szybko i sprawnie przywrócimy praworządność”. Sztuką będzie popełnić jak najmniej błędów, by jednego dnia kaci praworządności nie stali się ofiarami ustawiającymi się w kolejce do ETPC. Dodaje, że mamy już świetne projekty bazowe Iustitii o KRS, wspierane przez cały demokratyczny świat organizacji pozarządowych i prodemokratycznych polityków. Ostatnio ujawnił się także projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowany przez ekspertów Fundacji Batorego. Wiem, że niezależni prokuratorzy mają już założenia nowej niezależnej prokuratury.

O opozycji

Zdaniem Żurka, gdyby prodemokratyczna opozycja potrafiła zbudować nawet niewielką większość w parlamencie, ma szanse na zatrzymanie degradacji systemu prawnego bez zmian ustawowych, czyli konieczności współpracy z blokującym przywrócenie państwa prawa prezydentem. W jego opinii: opozycja demokratyczna, która przejmie większość w Sejmie, powinna zacząć od zaproponowania opozycji antydemokratycznej nowej ustawy o TK, która będzie proponowała jego sanację. Należałoby wtedy sięgnąć do projektu, który jest już gotowy i powinien być bazą do dyskusji.

O tzw. sędziach dublerach

Krakowski sędzia pisze też o „sędziach dublerach” w TK? Złodziej roweru nigdy nie stanie się legalnym właścicielem, nawet gdyby latami na tym rowerze jeździł. Gdyby to zależało ode mnie, natychmiast Straż Trybunalska dostałaby zakaz wpuszczania ich do budynku TK i w trybie natychmiastowym zostaliby skreśleni z listy płac. Czy prokuratoria powinna dochodzić od nich nienależnie pobranych, ze stratą Skarbu Państwa, świadczeń? To już kwestia do dyskusji. Chociaż dla mnie oczywista- pisze Żurek.

Czytaj więcej

Chcą sprawdzać niezawisłość sędziów. Są pierwsze wnioski na mocy ustawy Dudy

(…) gdy widzimy złodzieja naszego roweru, który bezkarnie go używa, i mamy dość siły, możemy całkiem legalnie zsadzić go z tego roweru i oddać w ręce organów ścigania lub puścić wolno. To my jesteśmy w prawie. Dublerzy to „konstytucyjni złodzieje”- konkluduje sędzia..

Wskazując, że ideałem byłaby możliwość powołania sądu konstytucyjnego spośród wszystkich byłych sędziów TK w stanie spoczynku, którzy mogą z uwagi na stan zdrowia wykonywać urząd, i wyrokami takiego sądu oczyścić tę stajnię Augiasza.

O Andrzeju Dudzie

Odnosząc się do Andrzeja Dudy, sędzia Żurek ma „cichą nadzieje”, że prezydent, pomimo wszystkich swoich naruszeń konstytucji, będzie chciał dokończyć kadencję jako biorący udział w naprawianiu państwa. Czynny żal zawsze jest brany pod uwagę przez każdy organ sądowy, także Trybunał Stanu.

Czytaj więcej

Andrzej Duda: środowiska sędziowskie po prostu chcą władzy

Prezydent też zawsze deklaruje się jako prawowity katolik. Według mnie, biorąc czynny udział w łamaniu konstytucji i fałszywie oskarżając w mediach sędziów, naruszał zasady także religijne. By grzech został odpuszczony, musi być najpierw wyznany. Jeśli prezydent nie zechce współpracować i nie będzie większości na odrzucenie weta, należy być może zasięgnąć opinii konstytucjonalistów.

Prezydent może też nie zechcieć odebrać przysięgi od legalnie wybranych sędziów, co już zrobił przy tych trzech wybranych wcześniej. Więc należy zrobić zgromadzenia takich nowych sędziów, odebrać przysięgę przed notariuszem i wysłać prezydentowi – pisze Waldemar Żurek.

Cały tekst dostępny w dodatku „Sądy i prokuratura” (środowe wydanie „Rzeczpospolitej”) oraz na rp.pl:

Czytaj więcej

Waldemar Żurek: Sędziowie dublerzy to „konstytucyjni złodzieje”