Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL, skierowały w niedzielę skargę przeciwko Radzie UE, która zaakceptowała zapisy o kamieniach milowych w polskim KPO dotyczące przywrócenia praworządności. Autorzy skargi tłumaczą, że ich celem jest wyegzekwowanie od Komisji Europejskiej pełnej realizacji orzeczeń TSUE przed podjęciem decyzji o wypłacie środków unijnych dla Polski.

Czytaj więcej

Unijni sędziowie skarżą do TSUE decyzję o polskim KPO

Do skargi czterech największych organizacji sędziów do TSUE na zatwierdzenie przez Radę Europejską miliardów dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy, odniósł się w "Radiu Zet" prezydent Andrzej Duda. 

- Specyficzne jest to w jaki sposób piszą o tym media, które są bardziej proopozycyjne. Piszą o protestach organizacji międzynarodowych, ale tak naprawdę zwracają się one teraz do TSUE o to, by weryfikował polskie KPO. To swoisty dzwonek alarmowy dla władz innych państwa UE, jak widać środowiska sędziowskie po prostu chcą władzy. To są środowiska, które właściwie nie są nigdzie w demokratyczny sposób wyłonione - mówił prezydent cytowany przez portal oko.press.

- Środowiska sędziowskie przede wszystkim domagają się uznania swojej absolutnej nieomylności i jak widać możliwości realizacji kooptacji [naboru do zawodu sędziego – red.] i odpowiedzialności realizowanej wyłącznie we własnym środowisku. Na co żadne demokratyczne państwo, które chce być państwem demokratycznym nie może się zgodzić - podkreślił Andrzej Duda.

Czytaj więcej

Kamienie milowe, czyli co dokładnie ma zrobić władza dla pieniędzy z KPO