Wśród wylosowanych sędziów najwięcej orzeka obecnie w izbie karnej (12). Na liście, która trafi na biurka Andrzeja Dudy znalazło się też 10 sędziów z izby cywilnej, 8 z izby kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz 3 z izby pracy.

Oto nazwiska wylosowanych sędziów:

 1. Andrzej Siuchniński (izba karna)
 2. Marek Pietruszyński (izba karna)
 3. Mariusz Łodko (izba cywilna)
 4. Paweł Wojciechowski (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 5. Marek Siwek (izba karna)
 6. Kamil Zaradkiewicz (izba cywilna)
 7. Marek Dobrowolski (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 8. Marcin Krajewski (izba cywilna)
 9. Grzegorz Misiurek (izba cywilna)
 10. Maria Szczepaniec (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 11. Włodzimierz Wróbel (izba karna)
 12. Adam Redzik (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 13. Dariusz Świecki (izba karna)
 14. Krzysztof Staryk (izba pracy i ubezpieczeń społecznych)
 15. Bohdan Bieniek (izba pracy i ubezpieczeń społecznych)
 16. Dariusz Dończyk (izba cywilna)
 17. Marcin Łochowski (izba cywilna)
 18. Wiesław Kozielewicz (izba karna)
 19. Marek Motuk (izba karna)
 20. Leszek Bosek (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 21. Tomasz Demendecki (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 22. Tomasz Przesławski (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 23. Jerzy Grubba (izba karna)
 24. Barbara Skoczkowska (izba karna)
 25. Tomasz Artymiuk (izba karna)
 26. Roman Trzaskowski (izba cywilna)
 27. Paweł Księżak (izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych)
 28. Zbigniew Korzeniowski (izba pracy i ubezpieczeń społecznych)
 29. Rafał Malarski (izba karna)
 30. Ewa Stefańska (izba cywilna)
 31. Paweł Kołodziejski (izba karna)
 32. Paweł Grzegorczyk (izba cywilna)
 33. Jacek Grela (izba cywilna)

15 lipca weszła w życie nowela ustawy o Sądzie Najwyższym i szeregu innych ustaw, która zlikwidowała uznawaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE za nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Zastąpić ma ją Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

Czytaj więcej

SN wylosuje 33 kandydatów do sądzenia dyscyplinarek

Spośród wszystkich sędziów SN, niezależnie czy z tzw. starego nadania czy nowego, z wyłączeniem pięciu prezesów i dwóch rzeczników dyscyplinarnych i rzecznika prasowego, a więc spośród 82 sędziów wylosowanych zostanie 33 kandydatów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która przejęła kompetencje zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej.

Obecnie działa ona w składzie pięciu sędziów wyznaczonych tymczasowo zarządzeniem Pierwszego Prezesa SN. Są to: Wiesław Kozielewicz, Dariusz Kala, Małgorzata Wąsek-Wiaderek i Marek Siwek z Izby Karnej oraz Krzysztof Wiak z Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN (trzech ze starego a dwóch nowego nadania).

Docelowo Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie się składać z 11 sędziów wyznaczonych przez Prezydenta spośród 33 wylosowanych sędziów Sądu Najwyższego.

Ich lista zostanie przekazana prezydentowi Andrzejowie Dudzie, który spośród nich wyznaczy 11 do orzekania w nowej izbie na pięcioletnią kadencję (będą tam pracować na część etatu, orzekając jednocześnie w macierzystej izbie).

Jak wygląda procedura losowania

Do jednakowych, nieprzezroczystych pojemników (kul) wkładane są kartki zawierające nazwiska i imiona sędziów biorących udział w losowaniu. Zamknięte pojemniki umieszcza się w przezroczystym pojemniku (urnie). Po wymieszaniu zawartości urny przewodniczący losuje 33 kule. Po każdorazowym wylosowaniu kuli przewodniczący otwiera ją, wyjmuje ze środka kartkę i odczytuje głośnio dane sędziego znajdujące się na kartce

Prezydent nie ma ścisłego terminu na wyznaczenie tych sędziów, a z pewnością będzie oceniane nie tylko, czy wybrał najlepszych, ale też, ilu wyznaczył z nowego, a ilu ze starego nadania oraz czy nie powoła kogoś ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej, gdyż jej pięciu sędziów wybrało pozostanie w SN (sześciu wybrało wcześniejszy stan spoczynku), o ile zostaną wylosowani. Sami sędziowie nie mogą odmówić udziału w losowaniu ani orzekania w nowej izbie, jeśli zostaną do niej wybrani.

Kiedy prezydent wyznaczy co najmniej pięciu sędziów do IOZ, przejmie ona obowiązki z rąk przejściowej piątki sędziów pod przewodnictwem sędziego Wisława Kozielewicza.

Tak czy inaczej, składy orzekające w nowej izbie będą na pierwszym posiedzeniu w danej sprawie rozpatrywać wydane przez zlikwidowaną Izbę Dyscyplinarną środki prawne, jak zawieszenie w czynnościach sędziego, uchylenie mu immunitetu czy obniżenie wynagrodzenia na czas zawieszenia. W terminie sześciu miesięcy, licząc od 15 lipca, sędziemu, wobec którego ID wydała prawomocny wyrok dyscyplinarny lub któremu uchyliła immunitet, przysługuje wniosek o wznowienie postępowania.

Likwidacji Izby Dyscyplinarnej oczekiwała Komisja Europejska jako jednego z tzw. kamieni milowych na drodze do odblokowania wypłat Polsce z Funduszu Odbudowy. Ale po chwilowym wyciszeniu sporu pojawiły się w Komisji wątpliwości, czy obecna nowela wypełnia owe kamienie, a pieniędzy unijnych nadal z tego programu nie ma.

Czytaj więcej

Kto trafi do nowej izby Sądu Najwyższego? Jutro losowanie sędziów