Sąd Najwyższy przypomina na swojej stronie, że Komisja Wenecka to powołane w 1990 roku ciało doradcze Rady Europy, zrzeszające 61 członków w tym przedstawicieli wszystkich 46 państw członkowskich Rady Europy, a ponadto przedstawicieli Algierii, Brazylii, Chile, Izraela, Kanady, Kazachstanu, Kirgistanu, Korei Południowej, Kosowa, Kostaryki, Maroka, Meksyku, Peru, Stanów Zjednoczonych oraz Tunezji.

Komisja Wenecka działa w trzech obszarach: instytucji demokratycznych i praw podstawowych; wymiaru sprawiedliwości, w tym sądownictwa konstytucyjnego; wyborów, referendów i partii politycznych.

Członkowie Komisji Weneckiej są niezależni i działają we własnym imieniu, nie pobierając wynagrodzenia. Są to wybitni eksperci z dziedziny prawa publicznego, profesorowie uniwersyteccy, sędziowie sądów najwyższych i konstytucyjnych, powoływani na czteroletnią kadencję.

Od grudnia 2021 Przewodniczącą Komisji Weneckiej jest pani Claire Bazy - Malaurie z Francji – pierwsza kobieta na tym stanowisku, wcześniej sprawowała funkcję członka Rady Konstytucyjnej Francji. Honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej jest prof. Hanna Suchocka.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Komisja zajmowała się m.in. sporem o Trybunał Konstytucyjny w Polsce czy tzw. ustawą kagańcową.

Czytaj więcej

Jest opinia Komisji Weneckiej ws. ustawy kagańcowej