Tymczasem poprawa sytuacji w wymiarze sprawiedliwości wymaga spójnych reform, które musi poprzedzić dialog. Porozumienie wspomina o tym w stanowisku, które właśnie zajęło. Popiera kongres sędziów, który odbędzie się już w najbliższą sobotę (3 września). I wobec narastającej atmosfery konfliktu zaleca właśnie dialog – szeroki, społeczny.