KE podjęła taką decyzję w pilnym trybie, z powodu działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziów, m.in. sędziego Igora Tulei. Izba ma w kwietniu zdecydować  o przymusowym doprowadzeniu sędziego do prokuratury w celu przedstawienia mu zarzutów karnych.

Zdaniem KE, "Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - której niezawisłość nie jest gwarantowana - na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób wykonywania przez nich funkcji”.

- Pomimo orzeczeń TSUE i naszych licznych prób naprawy sytuacji, presja na polskich sędziów wciąż rośnie, a ich niezawisłość ulega ciągłej erozji. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE i poprosić o nałożenie środków tymczasowych –  stwierdziła Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, cytowana przez rozgłośnię Deutsche Welle.

Czytaj też:

Liczy się czas - szef Iustitii pisze do komisarzy UE ws. Tulei

571 sędziów wydało oświadczenie w sprawie Igora Tulei

Rząd liczy na wsparcie TK kontra TSUE

Pilny tryb prejudycjalny i tryb przyspieszony w TSUE

W SN jest wniosek o zgodę na doprowadzenie sędziego Tulei

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

W ocenie Komisji, polskie prawo dotyczące sądownictwa podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodne z nadrzędnością prawa UE, a ustawa dyscyplinująca sędziów uniemożliwia sądom, m.in. przy pomocy dyscyplinarek sędziowskich, bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów oraz kierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości.

Deutsche Welle donosi, że prośba o środki tymczasowe do czasu wydania wyroku TSUE,  obejmuje:

1. wniosek o zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego do rozstrzygania wniosków o uchylenie immunitetu sędziowskiego, a także w sprawach dotyczących zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i przejścia w stan spoczynku sędziów SN.

2. wniosek  o zawieszenie skutków decyzji już podjętych przez Izbę Dyscyplinarną w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

3. wniosek o zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów oraz zawieszenie przepisów zakazujących sędziom kierowanie do TSUE pytań prejudycjalnych i przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie za przewinienia dyscyplinarne.

Jak podaje RMF24, Trybunał Sprawiedliwości UE powinien wydać decyzję o środku zabezpieczającym w ciągu najbliższych 10-14 dni. Wówczas Izba nie będzie mogła wydać  21 kwietnia orzeczenia w sprawie przymusowego doprowadzenie sędziego Tulei do prokuratury.

Jeśli Izba Dyscyplinarna nie zaprzestałaby działalności, to TSUE może na wniosek Komisji nałożyć na Polskę milionowe kary - dowiedziało się RMF FM.