Do wykazu prac rządu wpłynął właśnie projekt zmian w prawie o ustroju sądów powszechnych. Rzecz dotyczy biegłych. Obowiązujące regulacje o przetwarzaniu danych osobowych biegłych sądowych zawartych w Rejestrze Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (ROBUS) są podstawą do ich przetwarzania jedynie w zakresie udostępnionym na stronach internetowych sądów. W celu zamieszczenia w rejestrze szerszego katalogu danych osobowych niezbędne jest dokonanie zmian legislacyjnych. Określona będzie forma prowadzenia rejestru biegłych i rola prezesów sądów okręgowych w prowadzeniu listy biegłych w systemie teleinformatycznym.

Czytaj więcej

Resort Ziobry stworzy rejestr biegłych medycznych

Mówi się też o określeniu zakresu podmiotowego instytucji oraz osób, które mają dostęp do teleinformatycznych list biegłych sądowych, a także zakresu udostępnianych im informacji o tych biegłych.

Etap legislacyjny: uzgodnienie publiczne