Chodzi o zdanie odrębne do orzeczenia z 6 czerwca 2018 r. (sygn. K35/16), w którym Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Do umorzenia doszło po tym, jak swój wniosek w tej sprawie wycofał Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Bodnar uzasadniał taki ruch faktem, iż w składzie orzekającym zasiadają trzy osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym.

W zdaniu odrębnym do orzeczenia wiceprezes TK - Mariusz Muszyński - zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich m.in. to, że „eksponuje brak szacunku dla Konstytucji RP, [...] ale też osobiste braki etyczne i niedostatek wiedzy z zakresu prawa [...]". Uważa również, że ze stanowisk RPO przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego przebije „pokrętna logika stanowiąca punkt wyjścia do przemycenia linii aksjologicznej godzącej w takie wartości, jak: państwo, [...] wolności religijne, równość, dziedzictwo narodowe, małżeństwo itp.".

Blisko 50 organizacji i inicjatyw społecznych wydało stanowisko w tej sprawie. „Z dużą przykrością odnotowujemy kolejny nieuzasadniony atak pana Mariusza Muszyńskiego na sumiennie wypełniającego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara" – piszą organizacje we wspólnym wystąpieniu.

„Opinia pana Muszyńskiego, opublikowana, jako zdanie odrębne do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sygn. K35/16, psuje także tę niezwykle ważną instytucję sędziowskiego votum separatum, pozwalającą ujawnić pojawiające się w praktyce orzeczniczej rozterki prawne. Nie spełnia bowiem ani formalnie, ani materialnie, ani estetycznie kryteriów jakim votum separatum winno odpowiadać" – wskazano w stanowisku.

Sygnatariuszami stanowiska są m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Forum Odpowiedzialnego Rozwoju FOR, Inicjatywa Wolne Sądy oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska.