Nie cichnie burza wokół postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie skierowania pytań prejudycjalnych (wstępnych) do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Swoje stanowisko w tej sprawie określił Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. W uchwale z 6 sierpnia stowarzyszenie z głębokim zaniepokojeniem odnotowuje ostatnie wystąpienia przedstawicieli władzy wykonawczej podważające po raz kolejny niezależność władzy sądowniczej i zaufanie obywateli do jej działania.

Czytaj także: Sąd Najwyższy pyta TSUE o praworządność w Polsce

W jego ocenie w wypowiedziach tych całkowicie pomijana jest treść art. 9, art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 90 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uchwale podkreślono, że zarówno traktat o funkcjonowaniu UE, jak i traktat o Unii Europejskiej, na które powołał się Sąd Najwyższy, są ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi, które stanowią część krajowego porządku prawnego. Mają też pierwszeństwo przed ustawą, gdy treści jej nie da się pogodzić z postanowieniami traktatów.

Stowarzyszenie podkreśla, że przedstawianie w wypowiedziach publicznych przepisów Konstytucji RP wybiórczo, bez systemowej ich wykładni, wprowadza w błąd obywateli, jaka jest rzeczywista podstawa prawna działania Sądu Najwyższego. Sędziowie zaapelowali do władzy wykonawczej i ustawodawczej o zaprzestanie tego rodzaju działań. Obywateli zachęcają zaś do zapoznania się z argumentacją zawartą w postanowieniu Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych zostało zarejestrowane w lutym tego roku. Zrzesza głównie sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych, sędziów NSA – w tym w stanie spoczynku. Prezesem stowarzyszenia jest sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, a wiceprezesem sędzia NSA Małgorzata Niezgódka-Medek. ©?