Krzysztof Kwiatkowski, szef resortu sprawiedliwości, planuje, że jeszcze przed wakacjami Sejm uchwali rządowe propozycje zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Rządowy projekt, mimo ogromnych zastrzeżeń środowiska, trafił już do sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Lada dzień ta zdecyduje o przyjęciu sprawozdania podkomisji.

Zmiany przewidują podział obowiązków pomiędzy prezesów sądów i ich dyrektorów. Nastąpić to ma ostatecznie w styczniu 2013 r. Z tego też powodu w 11 sądach rejonowych w całym kraju (po jednym z każdej apelacji, m.in. SR w Katowicach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Warszawie) minister sprawiedliwości rozpoczął przygotowania do zmian i wprowadził program pilotażowy. Za niespełna dwa tygodnie (13 czerwca) do pilotażu dołączy kolejnych 20 sądów w całym kraju, a potem następne.

Pilotaż polega na modernizacji organizacji pracy i zarządzania kadrami. – Efekty są naprawdę dobre – ocenia minister Kwiatkowski. Sądy, które zechciały zmodernizować swoją pracę, pozbyły lub pozbywają się zaległości. Jako przykład podaje Sąd Rejonowy w Białymstoku. Trafia do niego miesięcznie 12 – 13 tys. spraw.

– Odkąd wprowadziliśmy elektroniczne zarządzanie sprawą i biuro obsługi interesanta, nie tylko pozbyliśmy się zaległości, ale też sprawniej orzekamy – informuje Tomasz Kałużny, prezes tamtejszego sądu.

Spore przyspieszenie zawdzięczają w Białymstoku także wprowadzeniu wartościowania pracy wśród administracji sądowej – najpierw odbywa się indywidualny pomiar efektywności pracy, a potem zespołowy.

– Dzięki temu można będzie w przyszłości globalnie ocenić, ile średnio czasu potrzeba na wykonanie konkretnych czynności – uważa minister Kwiatkowski.

Wartościowanie dotyczy urzędników sądowych, bo samego wyrokowania zmierzyć się nie da. – Jednakże sędzia, który ma dobrze zorganizowaną pracę, będzie wyrokował szybciej i sprawniej – dodaje prezes Kałużny.

Na modernizacji skorzystał też SR Katowice-Zachód.

Od 2008 r liczba pozostałości w wydziałach utrzymuje się na stałym poziomie, choć w 2009 r., kiedy doszło do likwidacji wydziałów grodzkich, zarejestrowano dodatkowo dużą liczbę spraw.

Modernizacja trafiła też do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Od niedawna sędziowie zainteresowani konkretnym szkoleniem mogą się na nie zgłaszać drogą elektroniczną.

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Sędziowie i sądy

»

Sądy i trybunały

»

Sądy powszechne

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Projekty aktów prawnych

»

Projekty ustaw i rozporządzeń

»

Prawo o ustroju sądów powszechnych