Dziś Rada w formalnej uchwale wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się twierdzeń o różnych naciskach wywieranych na sądy rozpoznające protesty wyborcze.

- Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, podkreśla, że Konstytucja, która w Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem, przewiduje odpowiednie mechanizmy gwarantujące obywatelom, że ich protesty zostaną rozpoznane niezależnie od jakichkolwiek głosów polityków i przedstawicieli innych środowisk - pisze w uchwale. Przypisywanie sędziom takich cech jak stronniczość, brak obiektywizmu jest całkowicie nieuzasadnione i krzywdzące.

Sądy rozpatrują protesty wyborcze jawnie, na podstawie obowiązującego prawa oraz materiału dowodowego zgromadzonego w konkretnej sprawie, a wyroki zapadają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w oparciu o obowiązujące prawo. Każde orzeczenie jest uzasadniane i podlega kontroli instancyjnej - zauważa. Podkreśla, że krytyczne oceny działań lub zaniechań sądów sugerujące, że wykonują wcześniej podjęte ustalenia lub decyzje polityczne są nieuzasadnione i godzą w dobro Państwa i organów wymiaru sprawiedliwości oraz powodują obniżenie autorytetu prawa.