Tegoroczny kongres odbywa się w dniach 18 – 22 września w Zakopanem pod hasłem „Sądownictwo rodzinne – aktualne problemy i wyzwania". Marek Michalak wziął udział w uroczystym otwarciu Kongresu.

Marek Michalak mówił o zrealizowanych postulatach Rzecznika Praw Dziecka, m.in: prawnym uregulowaniu kwestii związanych z adopcją ze wskazaniem, zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie lepszego zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców, zmianie przepisów, która doprowadziła do uszczelnienia systemu monitorowania losów dziecka, m.in. wprowadziła państwowy dokument medyczny – Książeczkę Zdrowia Dziecka.

Szczególnej uwadze sędziów rodzinnych Rzecznik Praw Dziecka polecił sytuację małych dzieci umieszczanych niezgodnie z ustawą w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przedstawił również wyniki badania dotyczącego odbierania rodzicom dzieci z powodów ich ubóstwa, wskazując, że nie stwierdził ani jednego przypadku, aby decyzja o umieszczeniu dziecka poza rodziną biologiczną była podyktowana wyłącznie sytuacją materialną rodziców.

Kongres był także okazją do wręczenia profesorowi Henrykowi Haakowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznakę, ustanowioną rozporządzeniem Prezydenta RP, przyznaje Rzecznik Praw Dziecka. W laudacji podkreślono, że prof. Henryk Haak to  najwyższej klasy prawnik, naukowiec i sędzia, promujący idee twórczej aktywności sędziów rodzinnych. Jako specjalista w zakresie prawa rodzinnego, doświadczony praktyk orzeczniczy, w swojej codziennej działalności zawodowej dostrzega istotne dla dziecka i rodziny problemy prawne, społeczne, systemowe i obyczajowe.