Rozprawa ma się odbyć w piątek 11 października, o godz. 11 w sali 58 wrocławskiego Sądu Apelacyjnego.

O zarządzeniu sędziego Antczaka z 8 października informuje sędziowskie stowarzyszenie "Iustitia", które ocenia je jako ograniczenie jawności rozprawy.

Z opublikowanego przez Stowarzyszenie skanu wynika, że prezes wrocławskiego Sądu Dyscyplinarnego określił ilość miejsc na ławach dla publiczności na 20. Wstęp na salę rozpraw  będzie możliwy tylko z kartami wstępu, które mają być  wydawane w pobliżu sali rozpraw. Z 20 kart na tę rozprawę 10 mogą otrzymać przedstawiciele mediów, a resztę - publiczność.

Czytaj też:

Rzecznik dyscyplinarny wznawia postępowania ws. sędzi Frąckowiak i sędziego Brazewicza

Rzecznik dyscyplinarny: nie będzie „dyscyplinarki" sędzi Moniki Frąckowiak

Sędziowie Krupa i Frąckowiak na festiwalu naruszyli prawo i etykę, ale kar nie będzie

Sędzia Monika Frąckowiak też odmawia stawienia się na wezwanie rzecznika dyscyplinarnego

Sędzia Monika Frąckowiak  orzeka w poznańskim Sądzie Rejonowym dla Nowego Miasta i Wildy. Jest też członkiem "Iustitii". Stało się o niej głośno w związku z udziałem w protestach przeciwko zmianom w sądach oraz udziałem w symulacji rozpraw na festiwalu Pol'and'Rock. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik przedstawił  172 zarzuty dyscyplinarne dotyczące przekroczenia terminów przygotowania uzasadnień wyroków. Odrębne postępowanie dyscyplinarne dotyczy wyjazdu sędzi do Danii podczas zwolnienia lekarskiego.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ