Uchwałę w sprawie regulaminu Zgromadzenie Ogólne Trybunału podjęło 27 lipca. 1 sierpnia dokument został opublikowany w Monitorze Polskim.

Największe kontrowersje wzbudziła treść par. 54 ust. 1 Regulaminu, który dotyczy zgłaszania zdań odrębnych.

Jak to było dotychczas, sędzia składu orzekającego, który nie zgadza się z większością głosujących, może podczas głosowania nad orzeczeniem zgłosić zdanie odrębne, uzasadniając je w formie pisemnej. Zdanie odrębne może dotyczyć rozstrzygnięcia albo uzasadnienia orzeczenia albo rozstrzygnięcia i uzasadnienia orzeczenia. Jak jednak zaznaczono w przepisie „zdanie odrębne nie może dotyczyć rubrum orzeczenia".

Rebrum jest częścią wstępną wyroku. To w niej wymienia się m.in. sygnaturę sprawy czy członków składu orzekającego. Jak zwracają uwagę media, obecnie żaden sędzia nie będzie mógł już stwierdzić w zdaniu odrębnym, że wyrok wydały osoby bez uprawnień. Zapis ten jest istotny w kontekście tzw. sędziów dublerów, co do których legalności wyboru były duże wątpliwości.

Inną nowością w regulaminie TK jest zapis o utrwalaniu przebiegu rozpraw. Zgodnie z par. 43 Prezes Trybunału może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji oraz prasy na utrwalanie lub transmisję przebiegu rozprawy. Dotychczas taką decyzję podejmował przewodniczący składu orzekającego.