Zasada równego traktowania pracowników

Oczywiste wydaje się, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, co dotyczy w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu (art. 112 kodeksu pracy), ale nie świadczy o tym liczba orzeczeń, których przedmiotem była omawiana regulacja.

Publikacja: 30.08.2023 11:51

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu

Foto: AdobeStock

Jak wyjaśniono, nakaz równego traktowania pracowników odnosi się do pracowników pozostających w takiej samej sytuacji, a pracodawca narusza ten nakaz, jeżeli traktuje pracownika inaczej (gorzej), niż potraktowałby inną osobę w takiej sytuacji. To samo odnosi się do powiązanych z art. 112 k.p., ale nie tożsamych gwarancji równego traktowania i zakazu dyskryminacji, o których mowa w art. 113 k.p. i 183a k.p. – na podstawie tych przepisów też można mówić o nierównym traktowaniu (dyskryminacji) pracowników znajdujących się w podobnej sytuacji. Art. 112 k.p. wyraża zasadę równych praw pracowników z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, w tym prawa do równej płacy za równą pracę bez względu na płeć. Do kategorii podmiotów objętych tym przepisem należą pracownicy charakteryzujący się wspólną cechą istotną (relewantną) za wykonywanie takich samych obowiązków. Dopuszczalne jest różnicowanie praw pracowników, którzy wykonują inne obowiązki, czy takie same, ale niejednakowo, a ponadto sytuacja prawna porównywanych pracowników może być różnicowana ze względu na odmienności wynikające z ich cech osobistych (predyspozycji) i różnic w wykonywaniu pracy (usprawiedliwiona dyferencjacja). Naruszenie obowiązku równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki, wynika ze stosunku pracy i może uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p. (postanowienie SN z 1 lipca 2021 r., III PSK 80/21, wraz z orzecznictwem powołanym w jego uzasadnieniu, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami).

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?