W polskim procesie karnym prawo do obrony zostało zagwarantowane w art. 6 kodeksu postępowania karnego. W myśl tego przepisu oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Wyraża się ona przede wszystkim w swobodnym kontakcie podejrzanego (a na późniejszym etapie oskarżonego) z obrońcą i bez wątpienia taki niczym nieskrępowany kontakt klienta z adwokatem jest jednym z kluczowych warunków prawidłowego wykonywania funkcji obrońcy. Nacechowany poufnością kontakt tych dwóch osób to także gwarancja rzetelności procesu oraz poszanowania tajemnicy adwokackiej, ponieważ podczas widzeń zarówno omawiane są okoliczności faktyczne zarzucanego czynu, jak i budowana linia obrony.