Katarzyna Wojciechowska

Pełna cyfryzacja na budowie

Proces inwestycyjno-budowlany to nie tylko roboty wykonywane na placu budowy. Istotnym elementem jest dbałość o dokumentację budowlaną, którą należy gromadzić sukcesywnie podczas wszystkich etapów prac i która może zadecydować o finalnym powodzeniu lub porażce przedsięwzięcia.

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (2)

Niezrozumiałe jest, dlaczego niektóre areszty nadal rejestrują widzenia obrońców z ich klientami.

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (1)

Widzenia obrońców z klientami odbywają się niemalże w świetle kamer.

Jak bezpiecznie rozpowszechniać wizerunek i jak skutecznie go chronić

Przetwarzanie wizerunku to kwestia budząca wiele wątpliwości nie tylko na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, ale także na gruncie prawa autorskiego oraz przepisów prawa cywilnego odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. O czym powinien zatem pamiętać administrator przetwarzający czyjś wizerunek? Na jaką ochronę może liczyć podmiot, którego wizerunek jest przetwarzany?

Nowa ustawa prawach konsumenta - jakie przepisy stosować przed i po 25 grudnia 2014

Na sklepach internetowych będzie ciążyć obowiązek zapewnienia swoim klientom dostępu do starego regulaminu i informacji dotyczących terminów na odstąpienie, reguł zwrotów czy reklamacji w odniesieniu do produktów kupionych do 25 grudnia i od 25 grudnia tego roku.