Daniel Reck

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (2)

Niezrozumiałe jest, dlaczego niektóre areszty nadal rejestrują widzenia obrońców z ich klientami.

Daniel Reck, Katarzyna Wojciechowska: Pod okiem wielkiego brata (1)

Widzenia obrońców z klientami odbywają się niemalże w świetle kamer.

Due diligence a fuzja: audyt pomoże z dwóch spółek zrobić jedną

Analiza powinna odzwierciedlać rzeczywistą sytuację badanego podmiotu oraz wskazywać potencjalne szanse i zagrożenia – wskazują eksperci.