Informacja o obowiązkowej służbie cywilnej spowodowała, że mieszkańcy kraju, który nie zaznał wojny od ponad 200 lat, zadali sobie pytanie, o co chodzi. Media poczuły się zobligowane zgłębić problematykę.

I tłumaczyły, że obowiązkowa służba cywilna stanowi odpowiednik służby wojskowej. By społeczeństwo mogło funkcjonować w czasie wojny czy w sytuacji kryzysowej, niezbędna jest nie tylko gotowość wojskowa, ale również przygotowanie opieki zdrowia, by był zapewniony dostęp do prądu i działały służby ratownicze – wyjaśniała gazeta „Götebors Posten”.