Anna Nowacka-Isaksson

Anna Nowacka-Isaksson: Wyrok nie po myśli partii

Problem ze zdefiniowaniem słowa doprowadził do tego, że sąd apelacyjny uniewinnił mężczyznę od oskarżeń o gwałt.

Anna Nowacka-Isaksson: Temida nie widzi prawa pięści

Konwencja praw dziecka obowiązująca w Szwecji od 2020 r. nie przyjęła się.

Anna Nowacka-Isaksson: Awantura o rozprawę o islamizmie

Naukowiec włożył kij w mrowisko swoją pracą naukową.

Anna Nowacka-Isaksson: Spór o zakaz palenia Koranu

Szwecja się spolaryzowała na tle niszczenia świętych ksiąg na demonstracjach.

Anna Nowacka-Isaksson: Deportacje nadal bolączką

W Szwecji ukrywają się tysiące uchodźców, wobec których wydano nakaz opuszczenia kraju.

Anna Nowacka-Isaksson: Skażona woda na wokandzie

Pierwszy raz sąd potraktował kranówkę jako produkt.

Anna Nowacka-Isaksson: Nie tylko małpy uciekają z ZOO

Czy Szwecja zdecyduje się zamknąć ogrody zoologiczne?

Anna Nowacka-Isaksson: Kosmiczny kamień w sądzie

Czy prawo do meteorytu ma znalazca, czy właściciel działki, na którą spadnie?