Rynek pracy będzie się bardzo dynamicznie zmieniał wraz z przyspieszającym rozwojem technologicznym i pojawianiem się zupełnie nowych rozwiązań, których dziś często nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. Już wkrótce wszystkie dziedziny naszego życia, także zawodowego, zostaną w mniejszym lub większym stopniu scyfryzowane.

W stronę kompetencji przyszłości

Atutem pracowników będą kompetencje przyszłości, do których rozwijania już dziś powinniśmy się przygotowywać. I właśnie temu, jak kształcenie zawodowe może odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnej gospodarki, jak przedsiębiorstwa mogą sobie radzić z brakami kadrowymi, jak fundusze unijne wspierają kształcenie wyspecjalizowanych pracowników, poświęcona była konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu", której organizatorami były Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i „Rzeczpospolita".

Wydarzenie wychodzi naprzeciw potrzebie bardziej złożonych działań, jaką ARP dostrzegła w trakcie prowadzonego od prawie dwóch lat programu „Kadry dla przemysłu". W jego ramach ARP kompleksowo wspomaga swoje spółki na lokalnych rynkach pracy.

– Konferencja jest odpowiedzią na wyzwania gospodarcze Polski w XXI wieku. Jestem przekonany, że dyskusja z udziałem reprezentantów świata biznesu, nauki oraz innych organizacji życia publicznego przyczyni się do zbudowania systemu współdziałania i efektu synergii, dzięki którym wypracowane zostaną nowoczesne metody rozwoju specjalistycznych kadr pomnażających konkurencyjność polskiej gospodarki – napisał w liście do uczestników wydarzenia prezydent Andrzej Duda, który objął konferencję patronatem honorowym.

– Tematyka konferencji dotyczy przyszłości rozwoju kadr pracowniczych. To wielkie wyzwanie i wielka szansa. Chcemy, aby transformacja krajowego przemysłu zmierzała w kierunku Przemysłu 4.0. Integracja ludzi i inteligentnych maszyn jest bowiem odpowiedzią na nowe wyzwania szybko rozwijającej się gospodarki. Realizacja tego ambitnego planu jest możliwa poprzez ewolucję rynku pracy – wskazał w swoim przesłaniu premier Mateusz Morawiecki.

– Stoimy u progu, a właściwie już uczestniczymy w IV rewolucji przemysłowej. Przed nami są nowe wyzwania, takie jak robotyzacja i automatyzacja, jak programy rozwoju sztucznej inteligencji czy programy rozwoju gospodarki cyfrowej, które na niespotykaną dotąd w historii skalę, bardzo głęboko zmienią krajobraz gospodarczy poszczególnych państw i całego świata – powiedział na inauguracji konferencji Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

– W interesie nas wszystkich jest odpowiednie przygotowanie się do tych nadchodzących, czy właściwie już dziejących się zmian, w tym stworzenie środowiska zdolnego do rozwijania Przemysłu 4.0. Aby sprostać tym wyzwaniom, zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i całe sektory, również administracja publiczna czy społeczeństwo, gospodarki poszczególnych krajów, wszyscy musimy dokonać transformacji cyfrowej. Kluczem do idei Przemysłu 4.0 jest zrozumienie, że sama automatyzacja nie jest jeszcze rewolucyjna. Taka jest dopiero umiejętność przekucia możliwości, jakie niosą nowe technologie, w nowe, niespotykane dotąd modele biznesowe – podkreślił Jarosław Gowin.

Zmiana myślenia

Prof. Grzegorz Wrochna, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazał, że jedną z przyczyn braku kadr w przemyśle jest to, że jeszcze do niedawna kojarzył się on ze żmudną, powtarzalną pracą przy taśmie produkcyjnej, a inżynier z osobą, która pilnuje, by się ona nie zacinała.

– Dlatego nie wystarczy stworzyć nowe kierunki studiów, trzeba jeszcze zachęcić młodych ludzi, żeby te kierunki wybierali. Bardzo ważna jest przy tym współpraca nauki z przemysłem. Powinniśmy więcej pokazywać społeczeństwu, zwłaszcza młodym ludziom, że osiągnięcia technologiczne, dzięki którym nasze życie jest tak wygodne i ciekawe, zawdzięczamy odkryciom naukowym, i że dzisiejszy przemysł, a tym bardziej przemysł przyszłości, to jest miejsce, gdzie realizowane są najnowsze, najciekawsze odkrycia naukowe – wskazał Grzegorz Wrochna.

O wyzwaniach stojących przed firmami w kontekście rynku pracy mówił Paweł Kolczyński, wiceprezes ARP. – Z wielu badań i opinii wynika, że jednym z głównych problemów, z którym borykają się przedsiębiorcy w swojej codziennej działalności, jest właśnie problem kadry – powiedział. M.in. dlatego ten aspekt znalazł się w centrum uwagi ARP.

Jak wskazał Paweł Kolczyński, ten rok przyniósł również intensywną współpracę z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ). Przypomniał także, że ARP stworzyła platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju rozwoj.mlody-przemysl.pl.

Konkursowe laury

W trakcie konferencji rozstrzygnięta została II edycja konkursu o Nagrodę Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do studentów i pracowników naukowych państwowych wyższych szkół zawodowych.

Zwycięzcami w kategorii praca magisterska zostali Andrzej Borek (I miejsce), Łukasz Żbikowski (II miejsce) i Emil Borkowski (wyróżnienie). Nagrody za prace licencjackie otrzymali Krzysztof Zawadzki (I miejsce), Agata Gidzińska (II miejsce), Emilia Rechul (III miejsce) i Daniel Miazek (wyróżnienie).

Natomiast za prace inżynierskie nagrodzeni zostali Oskar Stypulski (I miejsce), Mariusz Kościelny (II miejsce), Arkadiusz Bryska i Karol Staszewski oraz Kamil Zając (III miejsce), a także Bartosz Józef Siłakowicz, Aleksandra Styl i Bartosz Piotrowski (wyróżnienia).