Jeremi Jędrzejkowski

Jeremi Jędrzejkowski

Absolwent Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Katowicach

Philippe Crouzet: Atom to droga do dekarbonizacji gospodarki

Energia jądrowa to filar miksu energetycznego przyszłości – mówi Philippe Crouzet, wysoki przedstawiciel ds. francusko-polskiej współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej.

Frédéric Faroche: Kryzys nie zmienia strategii Veolii. Neutralność klimatyczna nie tylko możliwa, ale również konieczna

Nasz główny cel pozostaje ten sam. Chcemy wyjść z węgla do 2030 r. i osiągnąć neutralność. Ten kryzys stworzył impuls do przyspieszenia – mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia Polska.

Frédéric Faroche: Energy crisis does not change Veolia’s goal

Our final goal will remain the same. We will target to exit coal by 2030 and achieve neutrality. This crisis creates an impulse to be faster, said Frédéric Faroche, President and General Director of Veolia Group Polska.

François Colombié: Partnerstwo Polski i Francji umacnia się

Nasi inwestorzy rozumieją, że Polska jest rozwiniętym rynkiem i aby odnieść sukces, należy dopasować się do potrzeb rynku – mówi François Colombié, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

François Colombié: The partnership between Poland and France is strengthening

Our investors understand that Poland is a developed market and they know they have to adapt to the needs of the market to succeed, said François Colombié, Vice President of the French-Polish Chamber of Commerce.

Frédéric Faroche: Kryzys nie zmienia strategii Veolii. Neutralność klimatyczna nie tylko możliwa, ale również konieczna

- Nie możemy zaprzeczać, że mamy kryzys, lecz ogólnie rzecz biorąc, ostateczny cel się nie zmienia. Nadal będziemy dążyć do zaprzestania korzystania z węgla do 2030 roku i nadal będziemy dążyć do neutralności węglowej - powiedział Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

Fabrice Audan: France hopes for further investment in Poland

France is investing in most sectors of the economy in Poland, says Fabrice Audan, President of the French-Polish Chamber of Commerce (CCIFP).

Fabrice Audan: Francja ma nadzieję na dalsze inwestycje w Polsce

Francja inwestuje w większość sektorów gospodarki w Polsce – mówi Fabrice Audan, prezes Francusko- -Polskiej Izby Gospodarczej CCIFP.

Private copying levy under the scrutiny of experts

According to some panellists, it will bring an increase in equipment prices.

Opłata reprograficzna pod lupą ekspertów

Zdaniem części panelistów przyniesie ona wzrost cen sprzętu.