Jeremi Jędrzejkowski

Jeremi Jędrzejkowski

Absolwent Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Katowicach

Co się zmieniło w programie „Czyste Powietrze” od nowego roku

W edycji na 2023 r. – kolejny rok realizacji programu – NFOŚiGW zmodyfikował jego zasady, dostosowując m.in. warunki finansowe do zmian na rynku, które nastąpiły w 2022 r., oraz wprowadzając nowe zachęty dla beneficjentów.

Pieniądze z wyprzedzeniem

Na czym polega prefinansowanie w najnowszej edycji programu „Czyste powietrze”?

Pracujemy już nad kolejnymi nowymi rozwiązaniami

Po zmianach liczymy na wzrost liczby wniosków – mówi Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

Efektywność energetyczna pod lupą

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” oferują realną szansę na znaczne przyspieszenie podniesienia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce.

Termomodernizacja krok po kroku

Najlepszy efekt uzyskamy, jeśli przeprowadzimy termomodernizację w sposób kompleksowy. Bardzo istotna dla końcowego wyniku realizowanej inwestycji jest kolejność wykonywanych prac, a także ich zakres.

Ile można zyskać na uczestnictwie w programie

Na radykalną poprawę parametrów starego, nieefektywnego energetycznie domu – co przyniesie znaczne obniżenie kosztów ogrzewania – można pozyskać atrakcyjne dofinansowanie.

Inwestycja z pomocą banku

Od stycznia ruszyła na nowo bankowa oferta kredytowa w programie „Czyste powietrze”.

Jak mogą zyskać samorządy

Jednym z warunków koniecznych dla sukcesu programu „Czyste Powietrze”, zarówno jeśli chodzi o wymianę przestarzałych źródeł ogrzewania, jak i o termomodernizację budynków, jest współpraca z gminami.

Współpraca to słowo klucz do dalszego rozwoju społecznego

Reakcja Polaków i otwarcie na pomoc innym najpierw w pandemii, a potem w obliczu fali uchodźców z Ukrainy pokazuje, że w naszym społeczeństwie drzemie ogromny potencjał. Teraz potrzebna jest praca nad jego wykorzystaniem.Współpraca to słowo klucz do dalszego rozwoju społecznego

Dezinformacja w energetyce

Rosjanie swoimi działaniami starają się zaburzyć poczucie bezpieczeństwa w Polsce i innych krajach europejskich, aby zablokować pomoc dla Ukrainy, uważają eksperci.