Jeremi Jędrzejkowski

Jeremi Jędrzejkowski

Absolwent Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Katowicach

Rynek czeka na regulacje dla gospodarki odpadami

Polska jest spóźniona we wdrażaniu dyrektyw UE dotyczących odpadów. Uczestnicy rynku apelują o harmonogram działań, tak by mogli się przygotować i zaplanować inwestycje. Resort klimatu zapewnia, że prace są w toku.

W obliczu kolejnych wyzwań zmienia się rola liderów

Turbulencje w życiu prywatnym i zawodowym oraz rzeczywistości gospodarczej, spowodowane najpierw przez pandemię, a teraz przez wojnę w Ukrainie i inflację, przedefiniowały potrzeby pracowników. Jak mogą reagować organizacje?

Jak innowacje mogą wspierać zrównoważone rolnictwo

Biologiczne środki ochrony roślin mogą pomóc w spełnieniu wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Rośnie presja na domowe budżety. Biznes dostosowuje się do zmian

W ostatnim czasie najpierw pandemia, a obecnie wojna w Ukrainie oraz wysoka inflacja wpływają na dynamiczne zmiany w zachowaniach konsumentów. Kupujemy ostrożniej, a z części wydatków nawet rezygnujemy.

Astmę można tylko kontrolować. Debata „Rzeczpospolitej”

Według Światowej Organizacji Zdrowia astma co roku zabiera ludziom aż 15 mln lat życia w zdrowiu. To choroba cywilizacyjna z tendencją do bardzo szybkiego wzrostu.

Nowe technologie coraz odważniej wkraczają do rolnictwa

Wśród celów Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) w rolnictwie jest m.in. wspieranie bioróżnorodności. To bardzo ważny obszar, do którego odnosi się jedna z dwóch głównych strategii EZŁ w rolnictwie (druga to „od pola do stołu”).

Potencjał wodoru dla gospodarek nakręca wyścig technologiczny

Unia Europejska w planie transformacji energetycznej szczególne miejsce przeznaczyła dla wodoru. Ma on być paliwem przyszłości. Duże nadzieje są także wiązane z możliwościami magazynowania energii z użyciem tego gazu.

Przyszłość to technologie i dane

O nowych możliwościach skutecznego dotarcia do klienta z przekazem marketingowym dyskutowali eksperci podczas debaty „Marketing przyszłości”.

Kolej zmierza w zieloną stronę

O wyzwaniach zielonej transformacji na polskich torach, jej tempie, źródłach finansowania koniecznych inwestycji w tabor, ale także barierach rozwoju, rozmawiali w Katowicach eksperci podczas panelu „Zielony transport”.

Konkurencyjność tworzy się też na torach

Spójność całej infrastruktury transportowej ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność gospodarki i atrakcyjność kraju dla inwestorów.