Rośliny GMO mają być testowane i oceniane w taki sam sposób jak konwencjonalne nowe odmiany.

Zmiany są możliwe, ponieważ Wielka Brytania nie musi już przestrzegać przepisów Unii Europejskiej, które w kwestii GMO są najostrzejsze na świecie. Rządy Szkocji, Walii i Irlandii Północnej same zadecydują o przyjęciu lub rezygnacji z nowych przepisów.

Brytyjski sekretarz ds. środowiska George Eustice powiedział BBC, że będzie ściśle współpracował z grupami rolniczymi i środowiskowymi, aby pomóc w uprawie roślin, które są silniejsze i bardziej odporne na zmiany klimatu. Jego zdaniem rośliny GMO pomogą sprostać wielu wyzwaniom przed którymi stoi obecnie brytyjskie rolnictwo.

– Gdy Wielka Brytania opuści UE, będzie mogła swobodnie inwestować w edycję genów upraw i zwierząt gospodarskich – zapowiedział już w 2019 roku premier Boris Johnson.

W Unii Europejskiej rośliny GMO (do których dodano jakiś gen pochodzący z innego organizmu) oraz rośliny modyfikowane genetycznie za pomocą metody CRISPR są traktowano jednakowo. Wielka Brytania zdecydowała, że te drugie będą traktowane tak jak nowe, konwencjonalne odmiany nasion, ponieważ do modyfikacji nie użyto „obcych” genów.

Technologia CRISPR/Cas9 polega nie na dodawaniu „obcych” genów z innego organizmu żywego, lecz na modyfikacji jego własnych genów. CRISPR/Cas9 to nazwa zespołu enzymów, które działają jak „molekularne nożyczki” i pozwalają precyzyjnie wyciąć z genomu niepożądaną sekwencję DNA.

Brytyjski rząd chce oddzielić, w sensie prawnym, oba rodzaje modyfikacji roślin, tak by umożliwić. Jako pierwszy krok w tym roku zostanie uchwalone prawodawstwo, które zniesie konieczność ubiegania się przez naukowców o licencję na przeprowadzanie prób na wolnym powietrzu upraw z CRISPR, które mogłyby zostać wyprodukowane w drodze tradycyjnego krzyżowania – informuje BBC.

Bardziej znacząca zmiana nastąpi w przyszłym roku, kiedy zostanie przedstawione prawodawstwo umożliwiające regulowanie prostych upraw CRISPR w taki sam sposób, jak każdej nowej odmiany do komercyjnego rozwoju.

W dłuższej perspektywie ministrowie dokonają przeglądu podejścia Anglii do regulacji obejmujących wszystkie organizmy modyfikowane genetycznie. Obejmuje to zmiany, które mogą umożliwić komercyjny rozwój i hodowlę zwierząt z edytowanymi genami i genetycznie zmodyfikowanymi. Takie zwierzęta można uczynić bardziej produktywnymi, odpornymi na niektóre choroby i jeszcze lepiej znosić upały – informuje BBC.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ