Biura KOWR wesprą za granicą polskie firmy rolno-spożywcze. Rusza ich pilotaż

Obok radców rolnych, zagranicznych biur handlowych PAIH wkrótce będą działać też zagraniczne biura Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pomogą w zdobywaniu rynków polskim firmom produkującym żywność. Pierwsze powstaną m.in. w USA, Chinach i Nigerii.

Publikacja: 02.09.2021 12:00

Na eksport trafiają m.in. polskie jabłka.

Na eksport trafiają m.in. polskie jabłka.

Foto: littlewolf1989

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował zmiany w statucie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Minister rozszerzył kompetencje KOWR w zakresie obowiązków promocyjno-informacyjnych poprzez powołanie do życia pięciu biur zagranicznych.

Idea i cele zagranicznych biur KOWR

Projekt rozporządzenia zawiera jedynie normę konstytuującą biura zagraniczne. Natomiast nie zawiera on szczegółowych regulacji w zakresie celów i zadań. Te wynikają z ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czytaj więcej

Polska żywność w cenie

Minister w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśnił ideę działania biur zagranicznych. Mają one uzupełniać realizowany już zakres działań KOWR-u, poprzez wsparcie udziału polskich przedsiębiorców w największych światowych imprezach targowych i wystawienniczych, organizację misji handlowych, dedykowanych spotkań biznesowych oraz szereg innych, wyspecjalizowanych działań informacyjno-promocyjnych. Placówki KOWR-u nie mają zastąpić polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, a szczególnie ich pionów ekonomicznych, ale będą realizować odrębne zadania. Nie mają również zastąpić żadnego z 49 zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Czytaj więcej

Polski eksport znów się rozpędza

W praktyce będzie to wyglądać następująco. Polskie placówki dyplomatyczne będą prowadzić polityczne działania na rzecz wspierania interesów polityczno-gospodarczych zarówno w kontaktach dwustronnych, jak i wielostronnych z partnerami zagranicznymi, w szczególności: rozwijać współpracę z administracją kraju akredytowania oraz prowadzić negocjacje w zakresie dopuszczenia polskich produktów rolno-spożywczych na dany rynek. Z kolei zagraniczne biura handlowe PAIH będą realizować na danym rynku działania biznesowe bez względu na rodzaj branży, czyli dla wszystkich. Biura zagraniczne KOWR będą bezpośrednio wspierać przedsiębiorstwa sektora rolnego oraz rolno-spożywczego m.in. poprzez organizację zagranicznych misji gospodarczych, spotkań B2B, weryfikację kontrahentów zagranicznych, poszukiwanie partnerów biznesowych pod konkretne działanie biznesowe, a także świadczenie standardowych usług poza granicami kraju zwiększających dostępność do informacji.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia szczegółowo wymieniono zadania zagranicznych biur KOWR. I są to:

·         analiza potencjału rynku krajów z danego regionu;

·         udzielanie przedsiębiorcom wsparcia na miejscu;

·         pomoc w poszukiwaniu kontrahentów, poszukiwanie partnerów biznesowych pod konkretne działanie biznesowe;

·         weryfikacja kontrahentów zgłaszanych przez przedsiębiorców;

·         udzielanie informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej;

·         organizacja i obsługa spotkań biznesowych (typu B2B), także wirtualnych, z przedstawicielami zagranicznych przedsiębiorstw, potencjalnych kontrahentów oraz organizacji branżowych dla polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej;

·         organizacja i obsługa zagranicznych misji handlowych dla polskich przedsiębiorców branży rolno-spożywczej, powiązanych z udziałem w targach w wybranych krajach trzecich;

·         organizacja i obsługa spotkań informacyjno-szkoleniowych dla polskich przedsiębiorców w celu przedstawienia warunków prowadzenia biznesu i zwyczajów handlowych funkcjonujących na wybranych rynkach;

·         organizacja wizyt polskich dziennikarzy i ekspertów za granicą;

·         publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych w zagranicznej prasie branżowej

·         oraz w mediach społecznościowych w celu promowania polskiego sektora rolno-spożywczego oraz informowania o działaniach promocyjnych realizowanych przez KOWR na rynkach docelowych;

·         współpraca z przedstawicielstwami polskich instytucji zlokalizowanych na obszarze działania i przedstawicielami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wybranych placówkach zagranicznych.

Realizacja tychże celów i zadań ma zostać przetestowana w programie pilotażowym pięciu biur zagranicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma to wyglądać odpowiednio tak (kraj stacjonowania, obsada biura, obszar działania):

1 - USA, 2-3 osoby, Ameryka Północna i Środkowa,

2 - Chiny, 2-3 osoby, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Indie,

3 - Wietnam, 2-3 osoby, kraje ASEAN, Australia, Nowa Zelandia,

4 - Arabia Saudyjska, 2-3 osoby, kraje MENA,

5 - Nigeria, 2 osoby, Afryka Zachodnia i Południowa.

Źródło: Źródło: Uzasadnienie do projektu  rozporządzenia.

Pomysł na biura KOWR rodem z USA

Pomysł ministra rolnictwa nie jest odkrywczy. Wiele krajów posiada wyspecjalizowane na zagranicznych rynkach biura (centra obsługi) świadczące usługi promocyjne i informacyjne dla krajowych firm. Minister rolnictwa – jak wyjaśnił w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia – wzorował się na rozwiązaniu wymyślonym przez amerykański Departament Rolnictwa (USDA), który w 180 krajach posiada 100 biur Foreign Agriculture Service (FAS), których celem jest promocja za granicą amerykańskiego rolnictwa, producentów rolnych oraz producentów żywności. Biura FAS działają m.in. na rzecz otwierania rynku (np. negocjują znoszenie barier handlowych), przygotowują ogólne, branżowe oraz specjalistyczne analizy rynkowe, udzielają pomocy eksportowej przedsiębiorcom w porozumieniu z amerykańskimi organizacjami branżowymi.

Czytaj więcej

Eksport produktów mleczarskich do Chin – nowe wyzwania

Jakby nie patrzeć to kierunek wsparcia polskich, rolno-spożywczych MŚP wytyczony przez polskiego ministra rolnictwa jest słuszny. Tym bardziej, że nie będzie to zaczynanie od zera, bowiem od kilku lat promocja polskiej żywności na zagranicznych rynkach (targi, wystawy, misje) prowadzona jest pod hasłem „Poland tastes good” (Polska smakuje), a które to hasło jest już tam znane i pozytywnie kojarzone w kategorii marki polskiej żywności.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przygotował zmiany w statucie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Minister rozszerzył kompetencje KOWR w zakresie obowiązków promocyjno-informacyjnych poprzez powołanie do życia pięciu biur zagranicznych.

Idea i cele zagranicznych biur KOWR

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nowe Rynki
Egipt – co polskie przedsiębiorstwa eksportują nad Nil?
Eksport
Polskie lody eksportujemy nawet do Australii i RPA
Eksport
Mrożone truskawki polskim hitem eksportowym
Biznes
Polskie okna i drzwi zdobywają zagraniczne rynki
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Nowe Rynki
Kirgistan – co o nim wiadomo i czy warto tam inwestować?