Księgowanie rozrachunków w walutach obcych

Składniki aktywów i pasywów wyrażone np. w euro lub dolarach, w tym najczęściej należności i zobowiązania, ujmuje się w księgach rachunkowych na moment ich powstania z zastosowaniem odpowiedniego kursu waluty. W trakcie roku obrotowego rozrachunki te są wyceniane według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.

Publikacja: 04.02.2020 17:30

Księgowanie rozrachunków w walutach obcych

Foto: Adobe Stock

Jeżeli rozrachunki do dnia bilansowego nadal nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie, to na dzień bilansowy podlegają one ponownej wycenie, której podstawą jest art. 30 ust. 1 uor. Przepis ten zobowiązuje bowiem jednostkę do ponownej, bilansowej wyceny posiadanych przez nią aktywów i pasywów, które zostały wyrażone w walucie obcej (np. należności, zobowiązania, środki pieniężne zgromadzone na rachunku walutowym lub w kasie walutowej). Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP.

Pozostało 92% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl.

Wybierz ofertę dla Ciebie.

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Czytaj artykuły z Rzeczpospolitej i wydanie magazynowe Plus Minus.

Subskrybuj Zaloguj się
29,90 zł miesięcznie
Tylko 19,90 zł miesięcznie
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży