Nabyliśmy nieruchomość w celu jej wynajmu, została ona zakwalifikowana jako nieruchomość inwestycyjna. W jakiej wartości powinniśmy przyjąć ją do ewidencji? Czy musimy wyceniać tę nieruchomość na dzień bilansowy? Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor) nieruchomość inwestycyjną wycenia się na dzień nabycia według ceny nabycia lub ceny zakupu (jeśli koszty transakcji są nieistotne).