Rozliczanie różnic kursowych

W dzisiejszym globalnym świecie transakcje z zagranicznymi kontrahentami to dla wielu przedsiębiorców codzienność. Transakcje takie zawierane są zazwyczaj w walucie obcej, co prowadzi do powstawania różnic kursowych. W zależności od wahań kursów na rynku walutowym, mogą one być dodatnie lub ujemne, co przekłada się na przychody lub koszty podatkowe.

Publikacja: 20.12.2023 02:00

Rozliczanie różnic kursowych

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z zasadami rachunkowości księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. Oznacza to, że wszystkie operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych wymagają przeliczenia na walutę polską. Zgodnie z ogólnymi zasadami przychody i koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Pozostało 96% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego