W przypadku, gdy nabywca otrzymał fakturę do paragonu, a oba dokumenty nie zawierały NIP nabywcy, nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej ani nowej faktury zawierającej ten numer.

Tak stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 października 2022 r. (0112-KDIL3.4012.309.2022.1.MC).