Jak rozliczyć uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów

Jeśli specyfika działalności spółki wskazuje na istotne transakcje w obrębie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, należy uwzględnić ten aspekt w prezentacji odrębnych pozycji w rachunku zysków i strat oraz bilansie. Ponadto polityka rachunkowości jednostki powinna zawierać wszystkie kwestie związane z księgowym ujęciem transakcji dotyczących zielonych certyfikatów.

Aktualizacja: 25.01.2022 12:51 Publikacja: 25.01.2022 12:49

Jak rozliczyć uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży zielonych certyfikatów

Foto: AdobeStock

Rosnące poczucie odpowiedzialności społecznej za świadomość ekologiczną oraz debata publiczna nad paliwami kopalnianymi o ograniczonych zasobach przyczyniają się do stwierdzenia, że wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych staje się koniecznością. Mowa tutaj o praktycznie niewyczerpalnych i odnawialnych źródłach takich jak siła wiatru, energia płynącej wody, energia słoneczna, ciepło głębszych warstw gruntu albo biomasa, czyli tak zwanej zielonej energii.

Podstawowym dokumentem potwierdzającym wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest świadectwo pochodzenia w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwane także jako certyfikat pochodzenia energii. Wydawanie świadectw pochodzenia znajduje się w kompetencjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i odbywa się w terminie 45 dni od dostarczenia przez wytwórców energii kompletnego wniosku. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, czyli tzw. „zielone certyfikaty" są zbywalne i stanowią towar giełdowy w myśl ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Ich obrót odbywa się na Rynku Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii (dalej: TGE).

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja