Od 2013 roku Szwecja odnotowuje stały wzrost liczby przestępstw z użyciem przemocy. Obecnie liczba tego typu przestępstw jest niemal najwyższa w Europie - Szwecję pod tym względem wyprzedza tylko Chorwacja - wynika z opublikowanych pod koniec ubiegłego miesiąca badań Szwedzkiej Narodowej Rady ds. Zapobiegania Przestępczości (Bra ), ujętych w opracowaniu "Zabójstwa z użyciem broni w Szwecji i innych krajach europejskich".

Z badań wynika, że w Szwecji dochodzi rocznie do 4 zgonów spowodowanych zabójstwem. Średnia europejska wynosi 1,6.

Według badań Bra "wzrost liczby zabójstw spowodowany jest przede wszystkim z nielegalnym rynkiem handlu narkotykami, porachunkami gangów przestępczych i brakiem zaufania do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych".

Sprawa stała się na tyle poważna, że ??obecnie Szw

Prawie 80 proc. ankietowanych Szwedów nie miałoby nic przeciwko temu, aby policję w walce z przestępcami wsparła armia. Coraz więcej Szwedów uważa operacje wojskowe w kraju za ważniejsze niż te za granicą. Podczas gdy tylko 34 proc. uważa misje pokojowe ONZ za ważne, a 39 proc. popiera misje związane z pomocą humanitarną , tylko około 10 proc. badanych  wysłałoby zagraniczne wojska, aby obalić zagranicznych dyktatorów.