We wtorek Federacja Przedsiębiorców Polskich złożyła w Ministerstwie Finansów apel o podjęcie szybkich prac legislacyjnych nad wprowadzeniem, obok Polskiego Ładu, możliwości kontroli podatkowej na wniosek przedsiębiorcy. W zamyśle po zakończeniu takiej kontroli przedsiębiorcy, zamiast kar, mieliby dostać od inspektorów skarbówki wytyczne, jak mają działać zgodnie z nowymi przepisami. Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreśla, że Polski Ład zawiera zmiany w aż 26 ustawach, co wymusi na firmach gruntowne zmiany w ich organizacji, a nawet modyfikację formy prowadzonej działalności.

– Przyjęty tryb wprowadzania zmian powoduje, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy podatnicy, nie ze swojej winy, będą narażeni na olbrzymie ryzyko popełnienia istotnych błędów. Każda inicjatywa pozwalająca na jego ograniczenie jest cenna – zauważa Tomasz Siennicki, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP. I dodaje: – Nie ma wątpliwości, że tak szerokie zmiany powinny być wprowadzane z co najmniej rocznym vacatio legis. Podatnicy mieliby wtedy możliwość zapoznania się z nowymi przepisami, złożenia wniosków o interpretację, co jest możliwe po publikacji przepisów w Dzienniku Ustaw, oraz uzyskania na nie odpowiedzi. Z kolei MF, przed wejściem nowelizacji w życie, mogłoby opublikować interpretacje ogólne i objaśnienia.

– Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli podatkowej mogłoby upewnić przedsiębiorców, że prawidłowo stosują przepisy podatkowe – komentuje Andrzej Zubik, partner PwC, radca prawny i doradca podatkowy. – W praktyce niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy osiągnięcie takiej pewności nie jest możliwe przy skorzystaniu z dostępnych instrumentów, jak interpretacja indywidualna, uprzednie porozumienie cenowe, opinia zabezpieczająca czy opinia o stosowaniu zwolnienia. Przekonał się o tym niejeden podatnik, którego interpretacja indywidualna była później kwestionowana w toku kontroli – dodaje.

Jak się okazuje, od Nowego Roku, gdy wejdzie w życie Polski Ład, problemem może okazać się nie tyle niepewność biznesu, jaka jest treść nowych przepisów, ile niewiadoma skutków ich stosowania.

– Polski Ład należy bowiem oceniać jako rewolucję, która w istotnym stopniu przebuduje system w obszarze podatków dochodowych – zauważa Anna Rączkowska, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. – Niezwykle trudne będzie uwzględnienie efektywnej stawki podatkowej dla podatnika, czyli rzeczywistego kosztu w podatku dochodowym. Podatnicy będą musieli także wziąć pod uwagę nowe czynniki, takie, jak chociażby tzw. minimalny CIT, który może dla nich wiązać się z koniecznością zapłaty podatku w sytuacji obiektywnego generowania strat.

Ta niepewność może spowodować, że część przedsiębiorstw zdecyduje się odłożyć niektóre ze swoich planów biznesowych na później.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"
Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Zwróciliśmy się do ministra finansów o pilne podjęcie działań legislacyjnych w celu wdrożenia instytucji kontroli podatkowej na wniosek podatnika. Takie rozwiązanie znacząco ułatwiłoby przedsiębiorcom stosowanie licznych nowych przepisów Polskiego Ładu, który jest największą reformą prawa podatkowego od 30 lat i wejdzie w życie już za sześć tygodni. Zabezpieczyłoby to ich przed potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami braku utrwalonej linii interpretacyjnej nowych rozwiązań prawnych. Kontrola podatkowa na wniosek podatnika zapewniałaby przedsiębiorcom bezpieczeństwo i przewidywalność, bo w odróżnieniu od indywidualnej interpretacji podatkowej obejmowałaby również dokonanie ustaleń faktycznych przez organ podatkowy.

Czytaj więcej

Rewolucja w podatkach już pewna. Andrzej Duda podpisał "Polski Ład" PiS

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków