- Część naszych pracowników zatrudnionych w sklepie spożywczym ma ustalony jako dzień wolny z tytułu 5-ciodniowego tygodnia pracy czwartek, inni piątek, a jeszcze inni sobotę. Stosujemy trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Osobom, które mają co do zasady wolny czwartek, udzieliliśmy za święto 1 listopada innego dnia wolnego w różnych terminach. Jeden z tych pracowników miał wyznaczone wolne na 24 października, ale zachorował. Czy musimy mu wyznaczać kolejny dzień wolny? – pyta czytelniczka.

Nie.

Pracownik w dniu wyznaczonym jako dzień wolny za to święto był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych. W takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania po powrocie tej osoby ze zwolnienia lekarskiego innego dnia wolnego od pracy.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotyczy to również sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy (o ile nie jest to niedziela).

Z drugiej strony święto obniża dodatkowo liczbę dni pracy w okresie rozliczeniowym – święto przypadające w wolne dla pracowników czytelnika dni (czwartek, piątek lub sobotę) skutkuje koniecznością zapewnienia innego dnia wolnego wszystkim osobom, które pracują 5 dni w tygodniu.

Inaczej byłoby w przypadku pracownika zatrudnionego np. na część etatu, pracującego 2 czy 3 dni tygodniowo. Taka osoba, ze względu na swój rozkład czasu pracy, ma już zapewnioną w okresie rozliczeniowym liczbę dni wolnych, która odpowiada liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Jeżeli pracownik jest chory w dniu wolnym, to liczba jego dni i godzin pracy pozostałych do przepracowania nie ulega zmianie. Pracownikowi nie należy się dodatkowy dzień wolny w przedstawionej sytuacji. Choroba nie zmniejsza bowiem liczby dni i godzin, jakie ma do przepracowania. Dla tej osoby wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ustala się bowiem w taki sam sposób, jak wszystkim innym pracownikom, ale wymiar ten trzeba obniżyć o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

— Marek Rotkiewicz, prawnik