Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora

Dyrektywa MiFID II nałożyła na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki dotyczące ochrony inwestorów – zwłaszcza nieprofesjonalnych. Ma to doprowadzić do ujednolicenia sposobu świadczenia usług finansowych w państwach UE. Jej celem jest również zwiększenie transparentności działalności inwestycyjnej banków i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego.

Publikacja: 14.11.2019 17:15

Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora

Foto: www.sxc.hu

Niezastosowanie się do dyrektywy przez instytucje finansowe może doprowadzić nawet do ich odpowiedzialności odszkodowawczej wobec inwestorów.

Pakiet MiFID II/MIFIR (tj. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012) obowiązuje w krajach Unii Europejskiej od 3 stycznia 2018 r. Pakiet ten składa się w głównej mierze z dyrektywy MIFID II i rozporządzenia MIFIR Regulacja ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 21 kwietnia 2018 roku. Przepisy dyrektywy unijnej nie odnoszą się wyłącznie do działalności banków, dotyczą bowiem wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych.

Pozostało 87% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Wybierz ofertę dla Ciebie

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności