Marta Napieralska

Przekształcenia przedsiębiorstw: jak rozliczać straty i dochody przy przejęciu spółki

Regulacje ograniczające rozliczanie strat utrudniają przedsiębiorcom poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pozyskanie finansowania oraz zmianę branży lub poszerzenie asortymentu produktów i usług.

Stosowanie 5-proc. stawki PIT w ramach IP Box to ryzyko dla programistów

IP Box staje się coraz popularniejszy wśród informatyków prowadzących działalność gospodarczą. Nic dziwnego, bo różnica w opodatkowaniu jest spora. Jeżeli można płacić 5 proc. zamiast 19 proc., to dlaczego nie spróbować?

Kiedy wspólnik spółki komandytowej zapłaci podwójny podatek

Spółkami komandytowymi są nie tylko duże międzynarodowe korporacje, ale także średnie i małe firmy rodzinne. Od stycznia zmieni się ich rzeczywistość prawno-podatkowa.

Nowe wyzwania po wdrożeniu dyrektywy MIFID II

Dla przejrzystości rynku finansowego i ochrony klientów wprowadzono MIFID II. Ustawodawca unijny podjął, w związku z międzynarodowym kryzysem finansowym (2007–2009), działania mające na celu gruntowną transformację regulacji europejskiego rynku finansowego, także w Polsce.

Koronawirus: na czym polega twarda i miękka restrukturyzacja

Jeśli kontrahenci nie wyrażają zgody na renegocjację warunków umów lub spłaty zaległości, zasadne jest podjęcie przez przedsiębiorców działań restrukturyzacyjnych prowadzących do zapobieżenia upadłości bądź likwidacji.

Koronawirus: restrukturyzacje umów z kontrahentami (część 1)

Obecna sytuacja, związana z epidemią koronawirusa, dotknęła wielu przedsiębiorców, którzy muszą dostosować się do zmieniających się realiów gospodarczych. Ich celem nadrzędnym jest ograniczenie strat oraz zabezpieczenie możliwości prowadzenia działalności po ustaniu epidemii.

Unia personalna w zarządach spółek a restrukturyzacja

Stosunek dominacji bądź zależności pomiędzy spółkami zaangażowanymi w proces przekształcenia, występuje często z powodu unii personalnej w strukturze ich zarządów. Może to wpłynąć negatywnie na ważność transakcji zbycia udziałów i stanowić zagrożenie dla procesu restrukturyzacji.

Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora

Dyrektywa MiFID II nałożyła na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki dotyczące ochrony inwestorów – zwłaszcza nieprofesjonalnych. Ma to doprowadzić do ujednolicenia sposobu świadczenia usług finansowych w państwach UE. Jej celem jest również zwiększenie transparentności działalności inwestycyjnej banków i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego.

Zarząd sukcesyjny – skutki podatkowe

Nowe przepisy mają ułatwić sukcesję biznesu przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również wspólnikom spółek cywilnych. W listopadzie 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - na co uważać przy dużych transakcjach

Wśród szeregu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która obowiązuje od 13 lipca 2018 r. znaleźli się m.in. przedsiębiorcy. Jakie są ich obowiązki?