Aneta Chałat

Nowe wyzwania po wdrożeniu dyrektywy MIFID II

Dla przejrzystości rynku finansowego i ochrony klientów wprowadzono MIFID II. Ustawodawca unijny podjął, w związku z międzynarodowym kryzysem finansowym (2007–2009), działania mające na celu gruntowną transformację regulacji europejskiego rynku finansowego, także w Polsce.

Koronawirus: na czym polega twarda i miękka restrukturyzacja

Jeśli kontrahenci nie wyrażają zgody na renegocjację warunków umów lub spłaty zaległości, zasadne jest podjęcie przez przedsiębiorców działań restrukturyzacyjnych prowadzących do zapobieżenia upadłości bądź likwidacji.

Koronawirus: restrukturyzacje umów z kontrahentami (część 1)

Obecna sytuacja, związana z epidemią koronawirusa, dotknęła wielu przedsiębiorców, którzy muszą dostosować się do zmieniających się realiów gospodarczych. Ich celem nadrzędnym jest ograniczenie strat oraz zabezpieczenie możliwości prowadzenia działalności po ustaniu epidemii.

Bank może odpowiadać za szkodę poniesioną przez nieświadomego inwestora

Dyrektywa MiFID II nałożyła na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki dotyczące ochrony inwestorów – zwłaszcza nieprofesjonalnych. Ma to doprowadzić do ujednolicenia sposobu świadczenia usług finansowych w państwach UE. Jej celem jest również zwiększenie transparentności działalności inwestycyjnej banków i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego.