Skutki Brexitu dotkną praw własności intelektualnej

Już za kilka tygodni zakończy się tzw. okres przejściowy po Brexicie, który rozpoczął się 1 lutego 2020 r.

Publikacja: 16.11.2020 12:44

Brexit

Brexit

Foto: AdobeStock

Zgodnie z umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01), znaki towarowe UE i wspólnotowe wzory zarejestrowane do końca 2020 r., a więc także w okresie przejściowym, zostaną automatycznie przeniesione do krajowego rejestru w Wielkiej Brytanii. Nie będzie to jednak dotyczyć znaków i wzorów znajdujących się wciąż w fazie zgłoszeniowej. Przedsiębiorcy, których znaki lub wzory nie zostały zarejestrowane w EUIPO do 31 grudnia 2020 r. chcący korzystać z ochrony na terytorium Wielkiej Brytanii, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Dalsza ochrona własności intelektualnej polskich przedsiębiorców na tym terytorium jest bardzo istotna, ponieważ zgodnie z danymi za zeszły rok, Wielka Brytania jest trzecim największym odbiorcą polskiego eksportu, z sumą zakupów wynoszącą 14,1 mld euro i udziałem na poziomie 6,0 %.

Znaki towarowe

W czasie trwania okresu przejściowego, prawo UE nadal obowiązuje w Wielkiej Brytanii i na jej terytorium. Dotyczy to rozporządzeń o znakach towarowych Unii Europejskiej (EUTM) i wspólnotowych wzorach przemysłowych (RCD).

Czytaj także: Brexit: Wielka Brytania skopiuje chronione w UE znaki towarowe

Od 1 stycznia 2021 r. Urząd Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO) utworzy w rejestrach (bez dodatkowych opłat) krajowe odpowiedniki znaków towarowych Unii Europejskiej i wzorów wspólnotowych, które zostały zarejestrowane do końca 2020 r. Natomiast znaki lub wzory, które do 31 grudnia 2020 r. będą znajdowały się nadal w fazie zgłoszeniowej, nie zostaną automatycznie przeniesione jako krajowe znaki i wzory Wielkiej Brytanii. W celu kontynuowania procedury rejestracji również na terytorium Wielkiej Brytanii, zgłaszający będą musieli złożyć stosowne wnioski w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (licząc od 31 grudnia 2020 r.). Co istotne, terminowe złożenie takiego wniosku umożliwi zachowanie daty pierwszeństwa wskazanej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Warunkiem jest jednak, aby wnioskowany znak/wzór odpowiadał zgłoszeniu w EUIPO.

Zgłoszenia znaków i wzorów w EUIPO dokonywane po Brexicie nie obejmą Wielkiej Brytanii. Zatem podmioty zainteresowane ochroną na tym terytorium będą musiały dokonać osobnego zgłoszenia w UK IPO.

Znaki towarowe UE lub rejestracje międzynarodowe wskazujące terytorium UE odnowione przed 31 grudnia 2020 r., będą również uznane za odnowione przez UK IPO. Natomiast każde przedłużenie, które przypada na termin po wspomnianej dacie, będzie musiało być dokonane osobno zarówno w EUIPO, jak i UK IPO. Należy podkreślić, że przedłużenie ochrony w jednej z instytucji nie powoduje automatycznego przedłużenia praw w drugiej. UK IPO nie będzie pobierać dodatkowej opłaty za późne odnowienia w okresie pierwszych sześciu miesięcy od 31 grudnia 2020 r.

Ocena używania znaków czy też ustalanie renomy również będzie dokonywane w odniesieniu do 31 grudnia 2020 r., jako daty granicznej.

Patenty

Przyznawanie ochrony w postaci patentów europejskich opiera się na Konwencji o udzielaniu Patentów Europejskich, która jest umową międzynarodową. Do tej pory Wielka Brytania nie odstąpiła od tej umowy. Zatem cała procedura przyznawania patentów w trybie europejskim, a także ich walidacji, nie uległa zmianie.

Wymóg wyznaczenia nowego pełnomocnika

1 lutego 2020 r. nastąpiły istotne zmiany związane z możliwością działania brytyjskich pełnomocników przed EUIPO. Po okresie przejściowym obywatele brytyjscy w dalszym ciągu będą mogli działać bezpośrednio przed EUIPO w zakresie dokonywania zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej, lecz uprawnienie to będzie ograniczone wyłącznie do samej czynności zgłoszenia danego oznaczenia. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, do podjęcia dalszych czynności w postępowaniu rejestrowym konieczne będzie ustanowienie pełnomocnika z kraju będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podsumowanie

Zastąpienie unijnych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów równoważnymi prawami brytyjskimi spowoduje niewątpliwie konieczność poniesienia dodatkowych kosztów ich utrzymania. Posiadacze ważnych, wcześniej zarejestrowanych praw, w teorii nie muszą podejmować żadnych działań. Niemniej, istotne jest, by w okresie przejściowym uprawnieni do znaków lub wzorów sprawdzili, czy ich rejestracje zostały prawidłowo przeniesione do brytyjskiego rejestru. Jeżeli natomiast brytyjscy obywatele i przedsiębiorstwa po okresie przejściowym, tj. po 31 grudnia 2020 r., będą chciały podejmować czynności w postępowaniu rejestrowym przed EUIPO, w stosunku do których wymagana jest reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika, konieczne będzie ustanowienie pełnomocnika z kraju EOG, np. z Polski.

Tomasz Szambelan Adwokat, prawnik w praktyce prawa własności intelektualnej i przemysłowej Kochański & Partners

Zgodnie z umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01), znaki towarowe UE i wspólnotowe wzory zarejestrowane do końca 2020 r., a więc także w okresie przejściowym, zostaną automatycznie przeniesione do krajowego rejestru w Wielkiej Brytanii. Nie będzie to jednak dotyczyć znaków i wzorów znajdujących się wciąż w fazie zgłoszeniowej. Przedsiębiorcy, których znaki lub wzory nie zostały zarejestrowane w EUIPO do 31 grudnia 2020 r. chcący korzystać z ochrony na terytorium Wielkiej Brytanii, będą musieli złożyć odpowiedni wniosek. Dalsza ochrona własności intelektualnej polskich przedsiębiorców na tym terytorium jest bardzo istotna, ponieważ zgodnie z danymi za zeszły rok, Wielka Brytania jest trzecim największym odbiorcą polskiego eksportu, z sumą zakupów wynoszącą 14,1 mld euro i udziałem na poziomie 6,0 %.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Nieruchomości
Jak wybudować domu do 70 m2? Jakie formalności, dokumenty, warunki zabudowy