Legalizacja pozyskania drewna wymagała tytułu własności - wyrok

Cechowanie drewna z prywatnych lasów ma potwierdzać, że pochodzi ono z legalnego źródła.

Publikacja: 07.07.2020 07:52

Legalizacja pozyskania drewna wymagała tytułu własności - wyrok

Foto: Fotorzepa/ Marta Bogacz

Powołując się na ustawę o lasach, starosta częstochowski odmówił świadectwa stwierdzającego legalność ocechowania i pozyskania drewna z działki leśnej. Małżeństwo ubiegające się o zaświadczenie twierdziło, że jest posiadaczem samoistnym działki w drodze dziedziczenia.

Postanowienie starosty nie było wyjątkowym aktem. Pomimo że w liczącej 9,2 mln ha powierzchni leśnej w Polsce zdecydowaną większość stanowią lasy państwowe, udział tych niepaństwowych, należących do osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych i innych prywatnych podmiotów, zbliża się do 20 proc. – a np. na Mazowszu wynosi 45 proc., na Podlasiu i na Lubelszczyźnie zaś – ażc 79 proc. Toteż procedury określające warunki wyrębu w tych lasach są stałym przedmiotem dyskusji w internecie i były tematem interpelacji poselskiej.

Czytaj także: Lasy nie mogą trafiać do pieca - Lasy Państwowe chcą sprzedawać drewno elektrowniom, minister nie pozwala

Znowelizowana w lutym 2020 r. ustawa z 1991 r. o lasach zezwala na pozyskiwanie drewna z własnych lasów. Właściciele lasów niepaństwowych mają jednak obowiązek to drewno ocechować i uzyskać świadectwo legalności jego pozyskania. Jest to możliwe dopiero po spełnieniu wymogu zgodności z planem urządzenia lasu czy z innymi zadaniami z zakresu gospodarki leśnej. Dopiero wtedy mogą wystąpić do starosty po świadectwo legalności. Potwierdza ono, że drewno pochodzi z lasu należącego do konkretnego podmiotu.

Na odmowne postanowienie starosty wnioskodawcy wnieśli zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie. Poinformowali, że płacą podatek leśny, a do rejestru gruntów nie zostali wpisani jako posiadacze samoistni, gdyż nie upłynął jeszcze termin do zasiedzenia w drodze dziedziczenia. Kolegium zaakceptowało jednak stanowisko starosty. Nie mógł on wydać świadectwa potwierdzającego stan hipotetyczny, nie wynikający z danych w rejestrze bądź w ewidencji gruntów.

Wnioskodawcy wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sąd uznał jednak skargę za nieuzasadnioną. Podkreślił, że celem cechowania drewna pozyskanego w niepaństwowych lasach jest potwierdzenie, że pochodzi ono z legalnego źródła. Przepisy mają zapobiegać bezprawnym wyrębom w prywatnych lasach i kradzieżom leśnym. Dlatego wymagają wykazania tytułu do uzyskania świadectwa legalności jego wycięcia. Skarżący go nie wykazali – ustalił sąd. W ewidencji gruntu jako władający samoistnie działką leśną figuruje ich zmarły krewny. W pierwszej kolejności powinni więc uregulować stan prawny nieruchomości. Starosta nie ma kompetencji, by na ich wniosek prowadzić postępowanie odnoszące się do stanu prawnego nieruchomości.

Sygnatura akt: II Sa/Gl 1530/19

Powołując się na ustawę o lasach, starosta częstochowski odmówił świadectwa stwierdzającego legalność ocechowania i pozyskania drewna z działki leśnej. Małżeństwo ubiegające się o zaświadczenie twierdziło, że jest posiadaczem samoistnym działki w drodze dziedziczenia.

Postanowienie starosty nie było wyjątkowym aktem. Pomimo że w liczącej 9,2 mln ha powierzchni leśnej w Polsce zdecydowaną większość stanowią lasy państwowe, udział tych niepaństwowych, należących do osób fizycznych, kościołów, związków wyznaniowych i innych prywatnych podmiotów, zbliża się do 20 proc. – a np. na Mazowszu wynosi 45 proc., na Podlasiu i na Lubelszczyźnie zaś – ażc 79 proc. Toteż procedury określające warunki wyrębu w tych lasach są stałym przedmiotem dyskusji w internecie i były tematem interpelacji poselskiej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego