Więcej pieniędzy z PFRON dla zatrudniających niepełnosprawnych

Przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników będą się mogli postarać o prawie 75 tys. zł na wyposażenie stanowisk.

Aktualizacja: 31.12.2014 09:16 Publikacja: 31.12.2014 08:21

Więcej pieniędzy z PFRON dla zatrudniających niepełnosprawnych

Foto: Rzeczpospolita

Od nowego roku praktycznie każdy przedsiębiorca zatrudniający niepełnosprawnego będzie mógł uzyskać wysokie wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z przepisów znikną ograniczenia w przyznawaniu prawie 75 tys. zł dotacji na przystosowywanie pomieszczeń zakładu pracy lub narzędzi do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zakup i autoryzację oprogramowania na ich użytek. Do tej pory taka dotacja mogła być przyznana na wniosek przedsiębiorcy jedynie wtedy, gdy zobowiązał się on do zatrudnienia niepełnosprawnego bezrobotnego lub jeśli niepełnosprawność pracownika powstała w czasie zatrudnienia. Po zmianach dotację będzie można dostać na każdego takiego pracownika, nawet jeśli jego niepełnosprawność powstała lata temu.

Przedsiębiorca zainteresowany zwrotem kosztów modernizacji stanowiska niepełnosprawnego powinien się porozumieć w tej sprawie z najbliższym powiatowym urzędem pracy. W zamian za to wsparcie firma będzie musiała się zobowiązać do zatrudnienia niepełnosprawnego na dotowanym stanowisku przez najbliższe 36 miesięcy.

Nowelizacja zawiera także inne zmiany, bardzo korzystne dla przedsiębiorców pobierających dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników z PFRON.

– Miesięczne dofinansowanie nowo zatrudnionego niepełnosprawnego będzie po zmianach uzależnione jedynie od wykazania wzrostu netto zatrudnienia ogółem, zniknie drugie wymaganie: wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Po zmianach przedsiębiorcy zatrudniający pomocników osób niepełnosprawnych (w celu ułatwienia komunikowania się z otoczeniem, a także wykonywania czynności niemożliwych lub trudnych do wykonania na stanowisku pracy) będą się mogli starać w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także o zwrot kosztów szkolenia tych osób.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie zakładu pracy chronionej zyskają zaś możliwość uzyskania z PFRON zwrotu kosztów budowy lub przebudowy pomieszczeń zakładu. Do tej pory przepisy przewidywały możliwość dotacji w razie budowy i rozbudowy pomieszczeń.

Uchwalona w ekspresowym tempie nowelizacja stanowi implementację rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.

podstawa prawna: ustawa z 28 listopada 2014 r. DzU z 23 grudnia, poz. 1873

Od nowego roku praktycznie każdy przedsiębiorca zatrudniający niepełnosprawnego będzie mógł uzyskać wysokie wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z przepisów znikną ograniczenia w przyznawaniu prawie 75 tys. zł dotacji na przystosowywanie pomieszczeń zakładu pracy lub narzędzi do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zakup i autoryzację oprogramowania na ich użytek. Do tej pory taka dotacja mogła być przyznana na wniosek przedsiębiorcy jedynie wtedy, gdy zobowiązał się on do zatrudnienia niepełnosprawnego bezrobotnego lub jeśli niepełnosprawność pracownika powstała w czasie zatrudnienia. Po zmianach dotację będzie można dostać na każdego takiego pracownika, nawet jeśli jego niepełnosprawność powstała lata temu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona