Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad zmianami przepisów o wsparciu finansowym dla firm, które ucierpiały w pandemii. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19.

Czytaj także: Koronawirus: pomoc dla firm z tarczy 6.0 - jaka, dla kogo, gdzie składać wnioski

W nowych przepisach proponuje się wprowadzenie dopłat do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym Covid-19. Wprowadza się też upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia rozporządzeniem rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami Covid-19. Zakłada się, że na liście znajdą się m.in. rodzaje działalności związane z transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub na targowiskach. Przedsiębiorcy będą się mogli ubiegać o udzielenie kredytów ze 100-proc. dopłatą do oprocentowania.

Dopłaty mają przysługiwać do kredytów udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w nowych przepisach.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne