Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uwzględnił skargę przewoźnika ukaranego 5 tys. zł. A chodziło o regulacje dotyczące systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, czyli tzw. SENT.

Czytaj też: SENT: 10 tys. kary za zmianę trasy przewoźnika

WSA zwrócił uwagę na możliwość odstąpienia od nałożenia kary w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym. A w jego ocenie nieuzupełnienie zgłoszenia o numer zaświadczenia – gdy przewoźnik posiadał go i okazał podczas kontroli – uzasadnia odstąpienia od nałożenia kary z uwagi na interes publiczny. WSA podkreślił, że ewentualne błędy w funkcjonowaniu programu komputerowego do obsługi systemu SENT nie powinny powodować u skarżącego negatywnych konsekwencji prawnych ani finansowych.

Ponadto ważny interes strony wymaga, aby represja ze strony państwa była proporcjonalna do naruszenia, które w spornej sprawie było zupełnie nieistotne. Z orzecznictwa wynika, że nie ma interesu publicznego w tym, aby nakładać na przewoźnika działającego legalnie dolegliwą karę tylko dlatego, że dopuścił się pewnych uchybień formalnych, które realnie nie zagrażały budżetowi i zostały usunięte w toku kontroli. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Gd 1097/20