Kto wypełnia list przewozowy CMR

Chociaż konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towarów nie wskazuje, kto fizycznie powinien wypełnić ten dokument, to jej artykułu 7 podaje, kto odpowiada za poprawność i kompletność zawartych w nim danych.

Aktualizacja: 26.12.2014 10:25 Publikacja: 26.12.2014 09:51

Kto wypełnia list przewozowy CMR

Foto: www.sxc.hu

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towarów, nazywana w skrócie konwencją CMR nie zawiera wzoru listu przewozowego. Śledząc zawarte w niej przepisy nie znajdziemy także takiego, który wskazywałby, kto powinien taki dokument wypisać, czy powinien to zrobić nadawca, przewoźnik, czy może spedytor.

Art. 6 określa za to, jakie dane powinny być w nim zawarte. I wskazuje na następujące informacje:

- miejsce i data wystawienia,

- nazwisko (nazwa) i adres nadawcy,

- nazwisko (nazwa) i adres przewoźnika,

- miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,

- nazwisko (nazwa) i adres odbiorcy,

- powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla produktów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,

- ilość sztuk, ich cechy i numery,

- waga brutto lub inaczej wyrażona ilość towaru,

- koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),

- instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,

- oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom konwencji CMR.

Jednak to nie jedyne dane, jakie mogą, a czasem powinny znaleźć się w dokumencie przewozowym. Jak bowiem dalej wskazuje konwencja, w razie potrzeby strony mogą umieścić w nim następujące informacje:

- zakaz przeładunku,

- koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie,

- kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru,

- zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie,

- instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia ładunku,

- umówiony termin, w jakim przewóz powinien zostać wykonany,

- wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Tego typu dane są wprost wymienione w konwencji. Jednocześnie warto podkreślić, że uprawnia ona strony do wprowadzenia wszelkich innych informacji do listu przewozowego, jeżeli strony uznają to za konieczne.

Wracając natomiast do pytania, kto fizycznie powinien wymienione informacje wpisać, to konwencja nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Strony (przede wszystkim nadawca i przewoźnik) mogą to ustalić między sobą. Jednak niezależnie od tego, w myśl art. 7 to nadawca odpowiada za wszelkie koszty i szkody, jakie może ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub braku informacji w liście przewozowym. Dane, za które odpowiada nadawca to:

- nazwisko (nazwa) i adres nadawcy,

- miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,

- nazwisko (nazwa) i adres odbiorcy,

- powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla produktów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,

- ilość sztuk, ich cechy i numery,

- waga brutto lub inaczej wyrażona ilość towaru,

- instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych.

Jeżeli zatem list przewozowy wypełnia przewoźnik, to należy zakładać, że robi to na rachunek nadawcy.

Konwencja o międzynarodowym przewozie drogowym towarów, nazywana w skrócie konwencją CMR nie zawiera wzoru listu przewozowego. Śledząc zawarte w niej przepisy nie znajdziemy także takiego, który wskazywałby, kto powinien taki dokument wypisać, czy powinien to zrobić nadawca, przewoźnik, czy może spedytor.

Art. 6 określa za to, jakie dane powinny być w nim zawarte. I wskazuje na następujące informacje:

Pozostało 86% artykułu
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona