Zmiana umowy o pracę tylko za porozumieniem stron

Firmy mają czas do 22 maja na modyfikację umów terminowych. Zdaniem Ministerstwa Rodziny potrzebują do tego wyraźnej zgody pracownika.

Publikacja: 14.04.2016 07:41

Zmiana umowy o pracę tylko za porozumieniem stron

Foto: www.sxc.hu

Zbigniew Biernat, poseł PiS, zapytał Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak należy rozumieć obowiązujące od 22 lutego 2016 r. przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. nowelizującej kodeks pracy, a szczególnie art. 15 ust. 1. Wynika z niego, że pracodawcy zatrudniający pracowników na długotrwałych umowach na czas określony muszą dostosować je do nowych regulacji, które ograniczają trwanie takich umów do 33 miesięcy.

Zdaniem prawników nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację wskazuje, że aneksowanie umowy bez zgody pracownika jest niemożliwe.

Umowa kończy się po 21 listopada 2018 r.

Chodzi o zawarte przed zmianą przepisów umowy, które po nowelizacji będą trwały dłużej niż 33 miesiące, czyli data ich zakończenia przypada po 21 listopada 2018 r. Zgodnie ze wspomnianym już art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej pracodawca ma wtedy obowiązek uzgodnić z pracownikiem uzupełnienie tej umowy o informację, z czego wynika dłuższe niż dozwolone przez nowe przepisy zatrudnienie terminowe. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 § 4 kodeksu pracy jest to możliwe tylko wyjątkowo: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji lub wtedy, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Zdaniem ministerstwa taka modyfikacja umowy jest możliwa tylko za porozumieniem stron. Wykluczone jest zaś wprowadzanie tych zmian w drodze jednostronnego wypowiedzenia zmieniającego.

Co znaczy „uzupełnić"

– Interpretacja resortu rodziny wydaje się słuszna, gdyż ten przepis mówi jednoznacznie, że „strony uzupełnią umowę o informację". Nie ma więc tu mowy o stosowaniu wypowiedzenia zmieniającego, które może dotyczyć jedynie warunków pracy i płacy – tłumaczy Przemysław Stobiński, radca prawny z kancelarii CMS Cameron McKenna. – Jednocześnie resort zaznacza, że w razie odmowy pracownika zawsze sąd pracy może rozstrzygnąć, czy taka umowa przekształci się w bezterminową po upływie 33 miesięcy, czy też nie.

– Nie może być tak, że pracownik odmówi uzupełnienia umowy i pracodawca będzie trwał w niepewności – ripostuje Piotr Wojciechowski z kancelarii Raczkowski, Paruch. – Dlatego uważam, że pracodawca może zastosować wypowiedzenie zmieniające, by dostosować umowę do nowych przepisów. Tym bardziej że do tej pory nie było ograniczeń w stosowaniu umów na czas określony.

Pracodawca może jeszcze definitywnie rozstać się z pracownikiem, jest to jednak dość ryzykowne i po prostu niekorzystne.

– Wypowiedzenie definitywne takiej umowy, zanim przekształci się ona w bezterminową, stanowi swoiste przyznanie się do winy. W razie odwołania pracownika sąd będzie badał, jakie było uzasadnienie takiego wypowiedzenia, i istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca będzie musiał wypłacić odszkodowanie zwolnionemu – dodaje Wojciechowski. – Poza tym firma straci w ten sposób przed czasem pracownika zatrudnionego do wykonania określonego projektu. Tak czy inaczej, interpretacja ministerstwa to zaproszenie stron do sądu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, m.rzemek@rp.pl

Opinie

Marcin Wojewódka, radca prawny z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy

Faktycznie uzupełnienie umowy o pracę o informację wymaganą przez nowe przepisy to nie jest istotna zmiana warunków zatrudnienia. Dlatego uważam, że w razie braku porozumienia z pracownikiem trudno będzie zastosować wypowiedzenia zmieniające. Jeśli jednak taka informacja ma być przedstawiona na piśmie, można potraktować ją jak informację dodatkową o obowiązujących przepisach, jaką każdy pracodawca ma obowiązek wręczyć zatrudnionemu na umowie o pracę. Niewykluczone, że takie uzupełnienie tej informacji o dodatkowe przepisy obowiązujące od 22 lutego 2016 r. może zostać zweryfikowane przez zatrudnionego przed sądem pracy. Skoro jednak nie zmienia ona warunków pracy i płacy, to nie można jej uznać za wypowiedzenie zmieniające i odwołać się od niego do sądu pracy.

Zbigniew Biernat, poseł PiS, zapytał Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak należy rozumieć obowiązujące od 22 lutego 2016 r. przepisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. nowelizującej kodeks pracy, a szczególnie art. 15 ust. 1. Wynika z niego, że pracodawcy zatrudniający pracowników na długotrwałych umowach na czas określony muszą dostosować je do nowych regulacji, które ograniczają trwanie takich umów do 33 miesięcy.

Zdaniem prawników nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Ministerstwo w odpowiedzi na interpelację wskazuje, że aneksowanie umowy bez zgody pracownika jest niemożliwe.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży