W ramach pakietu Morawieckiego szykują się zmiany w przepisach dotyczących ściągania wierzytelności. Zdaniem rządu dziś to spory problem. Ok. 10 proc. faktur w Polsce regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym 90 dni. Aby rozwiązać ten problem, rząd w przyjętym wczoraj projekcie ustawy w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności zamierza podnieść górny próg wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. zł do 20 tys. zł. Rzad zdecydował jednak, że notariusze nie będą mogli w niektórych przypadkach wydawać nakazy zapłaty i doręczać ich do rąk własnych dłużnika.