Jak chronione są dzieci przed przemocą

W przypadku przemocy w rodzinie najczęściej są odbierane rodzicom najmłodsze dzieci. Ponad połowa z nich nie poszła jeszcze do szkoły.

Publikacja: 27.11.2023 07:21

Jak chronione są dzieci przed przemocą

Foto: Adobe Stock

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował najnowszy raport nt. odbierania dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jego autorką jest dr hab. Magdalena Szafranek. Zbadała ona ponad 100 spraw z całej Polski. Powołany przepis daje podstawę ingerencji w stosunki rodzinnoprawne przez pracownika socjalnego. Kontrola sądu opiekuńczego ma w tym przypadku charakter następczy, czyli zapada już po odebraniu dziecka.

Najczęściej interwencja pracownika socjalnego dotyczyła najmłodszych dzieci. Aż 32 maluchów w chwili odebrania nie miało ukończonego roku. Kolejnych 22 miało mniej niż trzy lata. 28 dzieci było w wieku od czterech do sześciu lat, a 19 od siedmiu do dziewięciu lat.

Czytaj więcej

Dzieci mają być lepiej chronione przed przemocą

Najliczniejsza grupa rodziców, w przypadku których dochodziło do odebrania dzieci, była w średnim wieku, między ukończonym 31. a 40. rokiem życia. Zdecydowanie jednak matki były młodsze niż ojcowie – w grupie między 21. a 30. rokiem życia było 26 matek, a tylko 11 ojców.

W badanej grupie odnotowano znaczącą przewagę rodziców legitymujących się wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. Rodzice, których dotyczyło badanie, wykazywali się nieporadnością ekonomiczną i mieli trudności z zapewnieniem środków do utrzymania rodziny. W największej liczbie spraw rodzice w chwili odebrania dziecka, jak również w przeszłości nie pozostawali w związku małżeńskim.

Sąd opiekuńczy wszczynał postępowanie nie później niż w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o tragicznej sytuacji w rodzinie. W większości spraw sąd podejmował postanowienie kończące postępowanie po przeprowadzeniu jednej (w 36 sprawach) lub dwóch (22 sprawach) rozpraw. W 31 sprawach sąd zrobił to w terminie od jednego do trzech miesięcy. W kolejnych 18 sprawach trwało to do pół roku, a w 13 sprawach do roku.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność