Na wspólnej konferencji z ministrem Michałem Wójcikiem, Zbigniew Ziobro poinformował, że resort sprawiedliwości przygotował ustawę, która ochronić dzieci przed adopcją przez pary pozostające we współżyciu homoseksualnym.

- Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobić dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – powiedział minister Michał Wójcik.

Do Kodeksu rodzinnego ma zostać wprowadzony przepis, wskazujący jednoznacznie, że "przysposobić nie może osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci".

Projekt określa, że dobro adoptowanego dziecka jest zapewnione wtedy, gdy trafia ono do małżeństwa. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim - czytamy na stronie MS.

Druga zmiana będzie dotyczyć ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Mają zostać wprowadzone przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.

Kolejna zmiana ma dotyczyć Kodeksu postępowania cywilnego. Pojawi się przepis, który wprowadzi dla osób ubiegających się o adopcję dziecka obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem prawdę i tylko prawdę. Za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. - W badaniach opinii publicznej ok. 70-80 proc. Polaków opowiada się przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne - podaje resort, powołując się m.in. na sondaż "Rzeczpospolitej".