Rozdzielność majątkową można ustanowić z datą wcześniejszą niż data wytoczonego powództwa

W wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa.

Aktualizacja: 05.08.2021 16:45 Publikacja: 05.08.2021 16:33

Rozdzielność majątkową można ustanowić z datą wcześniejszą niż data wytoczonego powództwa

Foto: AdobeStock

Rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z datą oznaczoną przez sąd w prawomocnym wyroku, który ją ustanawia. Co do zasady data ustanowienia przypada na dzień nie wcześniejszy niż data wniesienia pozwu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Należy przy tym ustalić, czy wyjątkowe przyczyny zaistniały już w dacie, z którą powód żąda zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną stanowi więc cel trudniejszy do osiągnięcia niż zniesienie wspólności majątkowej z datą następującą z dniem albo po dacie wniesienia pozwu. Oprócz wykazania ważnych powodów w rozumieniu ustawy, które przemawiają za ustanowieniem rozdzielności majątkowej, należy ponadto wykazać, że przyczyny te istniały już w dacie wcześniejszej, na którą powód żąda od sądu ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Czytaj też:

Jak mądrze uzyskać rozdzielność majątkową

Co się należy tylko mężowi, a co jedynie żonie

W ustawie wskazuje się dość ogólnie i jedynie przykładowo, że ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą poprzedzającą dzień wytoczenia powództwa jest możliwe w szczególności, gdy małżonkowie żyli w rozłączeniu już w dacie wskazanej w żądaniu. W ten sposób ustawodawca potwierdza, że separacja faktyczna (a więc nie orzeczona przez sąd, ale zaistniała między małżonkami w danych okolicznościach) stanowi podstawę do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, przy czym orzecznictwo precyzuje, że taki stan rzeczy musi dodatkowo uniemożliwiać lub znacznie utrudniać współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Należy przyjąć, że również pozostałe ważne powody skonkretyzowane w orzecznictwie przemawiają za zniesieniem małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną, o ile można udowodnić, że występowały już w dacie wskazanej w pozwie.

W szczególności więc długotrwałe zaniedbywanie obowiązków rodzinnych prowadzące do nieprzyczyniania się do powstania majątku wspólnego lub marnotrawienia tego majątku również stanowić może podstawę orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą poprzedzającą wytoczenie powództwa.

Szczególnie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną należy spodziewać się udziału w sprawie prokuratora.

Orzeczenie zapadłe w omawianej sprawie może bowiem modyfikować ustrój majątkowy między małżonkami, ingerując w zobowiązania zaciągnięte w przeszłości. W związku z tym niezbędne może się okazać zadbanie o bezpieczeństwo wierzycieli małżonków.

W przypadku stwierdzenia, że żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli, prokurator powinien co do zasady wnosić o oddalenie powództwa, a sąd powinien przychylić się do tego wniosku.

Autor poradnika jest radcą prawnym

Rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje z datą oznaczoną przez sąd w prawomocnym wyroku, który ją ustanawia. Co do zasady data ustanowienia przypada na dzień nie wcześniejszy niż data wniesienia pozwu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Należy przy tym ustalić, czy wyjątkowe przyczyny zaistniały już w dacie, z którą powód żąda zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży